Vlaamse energielening en Limburgse renovatielening

Met slimme investeringen zoals isolatie of een zuinige verwarmingsketel kan je je energiekosten doen dalen en je wooncomfort verhogen. Misschien wil je ook iets aan je woning vernieuwen maar heb je niet meteen het budget voor handen. Dankzij een voordelige lening aan 0% interest of 1,5% interest kan je deze projecten toch realiseren.

Wie gebruik maakt van deze leningen, krijgt altijd gratis onafhankelijk advies. Een professionele adviseur helpt je met de keuze van aannemers, bestuderen van offertes en staan je bij met raad en daad. Zo ben je zeker dat je slim investeert en snel de voordelen van je investeringen zal voelen. In je woning én in je portemonnee.

Om in aanmerking te komen voor een lening met 0% interest moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

- Verhoogde tegemoetkoming;

- Beschermde afnemer (sociaal tarief voor elektriciteit en/of gas);

- Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van max. 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug);

- Personen die door het OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

- Gezinnen met exclusief nachttarief.

Je kan in dit geval via de Vlaamse Energielening maximum 15 000 euro lenen aan 0% interest om energiezuinige werken uit te voeren. Wil je meer lenen? Dan kan. Je kan nog tot 15 000 euro extra lenen aan 1,5% via de Limburgse renovatielening. Met deze lening kun je dan ook voor niet-energiebesparende werken lenen. Wel moet je minstens de helft van het geleende bedrag gebruiken voor energiezuinige maatregelen. De terugbetaaltijd voor beide leningen is maximum 10 jaar.

Wie niet in aanmerking komt voor een lening aan 0% interest, kan nog altijd een voordelige lening met advies krijgen aan 1,5% interest via de Limburgse renovatielening. Je kan dan tot maximum 30 000 euro lenen op maximum 10 jaar. 

Hoe aanvragen?

Voor mee informatie of voor het maken van een afspraak voor de  Vlaamse energielening of Limburgse renovatielening kan je contact opnemen met Ilse Verleysen van STEBO op het nummer 089 77 81  29 of via ilse.verleysen@stebo.be.

Meer info: www.energiehuislimburg.be