Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM, van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

Sint-Truiden heeft mee ingestaan voor het openbaar onderzoek en het verzamelen van opmerkingen op dit dossier.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

Meer info en alle documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van de initiatiefnemer, het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie over de m.e.r. procedure is te vinden op: Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)

Naar top