Vestigings- en uitbatingsvergunning voor nachtwinkels

Als je een nachtwinkel wil openen in Sint-Truiden, dien je voorafgaand een vestigings- en uitbatingsvergunning te verkrijgen.

Nachtwinkel
Een nachtwinkel is een vestigingseenheid die
a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²;
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt, conform de stedenbouwkundige voorschriften.

In Sint-Truiden zijn nachtwinkels tussen 01u en 18u gesloten voor consumenten.

Hoe aanvragen?

Vestigingsvergunning
Elke nieuwe nachtwinkel dient schriftelijk een vestigingsvergunning aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Nachtwinkels die reeds gevestigd zijn en uitgebaat worden, voor de indiensttreding van dit reglement, zijn hiervan dus vrijgesteld, behalve onder bepaalde omstandigheden, die je kan terug vinden in het reglement vestiging en uitbating nachtwinkels.

Om je vestigingsvergunning aan te vragen, maak je gebruik van het standaardformulier. Je dient dit minstens 3 maanden voor de voorziene openingsdatum te bezorgen aan het stadsbestuur. De aanvraag stelt je niet vrij van andere vergunningen, die je mogelijks zal moeten aanvragen, zoals een stedenbouwkundige (omgevings-)vergunning.

Nachtwinkels worden toegelaten buiten de contouren van of op de Vesten, zoals aangeduid op het plan, en buiten de beschermde stads- en dorpsgezichten. Er dient een perimeter van 1km gerespecteerd ten opzichte van een bestaande en vergunde nachtwinkel en van 200 m ten opzichte van jeugdvoorzieningen en/of voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen en/of stiltebehoevende instellingen (ziekenhuis, rustoord,…) en/of zorgverlenende instellingen (apotheker, dokter,…). Tenslotte dienen binnen een straal van  20 m van de aangevraagde vestigingsplaats parkeerplaatsen voorzien zijn.

Het stadsbestuur heft een éénmalige openingsbelasting op de vestiging van een nieuwe nachtwinkel. Deze belasting dien je te betalen op rekening van de stad Sint-Truiden om je vestigingsvergunning te kunnen verkrijgen.

Uitbatingsvergunning
Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet je binnen een termijn van 1 maand na het verkrijgen van de vestigingsvergunning schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het aanvraagformulier.

Bij het aanvraagformulier van de uitbatingsvergunning dien je heel wat bewijsstukken toe te voegen. Aan de hand van deze bewijsstukken zal het stadsbestuur de nodige onderzoeken voeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een nachtwinkel.

Voor de nachtwinkels, die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na de inwerktreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. Bij weigering krijg je één maand de tijd om je in orde te stellen met de voorwaarden. Zoniet kan de burgemeester de sluiting van de vestiging bevelen.

Een uitbatingvergunning is geldig voor één kalenderjaar, namelijk van 1 januari t.e.m. 31 december van het overeenstemmende jaar. Elk  jaar wordt opnieuw en uiterlijk op 30 oktober een nieuwe uitbatingsvergunning aangevraagd.

Iedere wijziging in het kader van de uitbating van de nachtwinkel dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan het college van burgemeester en schepenen . Zo ook de wijziging in de organen van de rechtspersoon als uitbater.

De stad Sint-Truiden legt een jaarlijkse een uitbatingsbelasting op voor nachtwinkels. Raadpleeg het belastingreglement hier.

BijlageGrootte
PDF icon Gemeenteraadsreglement op het vestigen en uitbaten van een nachtwinkel690.71 KB
PDF icon Aanvraagformulier vestigen en uitbaten van een nachtwinkel in Sint-Truiden34.02 KB