Verplichte erkenningsaanvraag voor Sint-Truidense verenigingen

De gemeenteraad van 29 juni 2020 heeft unaniem het erkenningsreglement voor Sint-Truidense verenigingen goedgekeurd. Het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit met het nieuwe erkenningsreglement kan je hieronder raadplegen. In dit reglement is bepaald dat elke vereniging moet voldoen aan een aantal basisvoorwaarden.

De erkenning als Sint-Truidense vereniging geldt principieel zolang de vereniging voldoet aan het erkenningsreglement. Minstens 1 keer om de 6 jaar wordt een controle uitgevoerd door de betrokken stadsdienst en adviesraad. Om de 3 jaar dient de vereniging haar werking te herbevestigen. Dit kan via het online erkenningsformulier

Heb je moeilijkheden bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de contactpersoon van de stadsdienst die de werking van jouw vereniging opvolgt:

 • buurtcomité: een vereniging met als primaire doelstelling het meer leefbaar maken van de buurt door de organisatie van buurtactiviteiten;
 • dorpsraden; een vereniging met als primaire doelstelling het samenbrengen van burgers uit een kleine woonkern door de organisatie van activiteiten;
 Dirk.benaets@sint-truiden.be

   011 70 16 67

 • cultuurvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling actieve kunstbeoefening, sociaal-cultureel vormingswerk of socio-culturele vrijetijdsbesteding;
 • erfgoedvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling het beschermen of ontsluiten van erfgoed;
Benny.buntinx@sint-truiden.be
011 70 17 13
 • feestcomités; een vereniging met als primaire doelstelling het organiseren van festiviteiten;
 • ontspanningsverenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling een vrijetijds- of ontspanningsgebeuren te voorzien;
 • vaderlandslievende verenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling de organisatie van diverse officiële herdenkingsplechtigheden.
Dieter.clerinx@sint-truiden.be
011 70 15 75
 • jeugdvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd (0 tot 30 jaar);
Tina.schuermans@sint-truiden.be
011 70 18 84
 • vereniging met een lokaal-mondiale werking: een vereniging die projecten steunt in een DAC-land en/of de Sint-Truidense bevolking sensibiliseert betreffende de duurzame ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties en/of stimuleren van wereldburgerschap;
Evert.bessemans@sint-truiden.be
011 70 15 35
 • middenstandsverenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling gezamenlijk opkomen voor de noden en belangen van de sector alsook het organiseren van de middenstand;
Dominique.beirinckx@sint-truiden.be
011 70 18 25
 • milieuverenigingen: een vereniging met als primaire doelstelling het duurzaam behoud, het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving alsook het stimuleren van de participatie hieraan door derden;
Peter.wiame@sint-truiden.be
011 70 15 32
 • oudercomités en gezinsverenigingen; een vereniging met als primaire doelstelling ouders samenbrengen rond thema’s het kind of het gezin aanbelangt alsook het organiseren van gezins- en ouderactiviteiten;
 • maatschappelijke vereniging: een vereniging met als primaire doelstelling een andere doelstelling heeft dan voornoemde, doch die maatschappelijk relevant is;
 • seniorenvereniging: een vereniging met als primaire focus senioren;
Inez.londoz@sint-truiden.be
011 70 15 57
 • sportvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling de beoefening van sport (de activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat);
Christian.wijnrocx@sint-truiden.be
011 70 17 66