Vernieuwde Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt feestelijk ingehuldigd

zaterdag 5 maart 2022

Op 4 maart 2022 werd de vernieuwde Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt feestelijk geopend. Om de buurtbewoners te bedanken voor hun positieve ingesteldheid tijdens de werken, zorgde het lokaal bestuur van Sint-Truiden voor livemuziek en een hapje en drankje van lokale handelaars.  

De riolering werd vervangen en ook de inrichting van de straat werd grondig vernieuwd, met veel aandacht voor groen en zachte weggebruikers. In de afgelopen week werd de laatste hand gelegd aan de afwerking. Daarmee zijn de vernieuwingswerken die van start gingen op 26 april 2021 helemaal afgerond.

De overstap naar een gescheiden rioleringsstelsel dat beantwoordt aan de Vlaamse en Europese richtlijnen, verkleint enerzijds de kans op wateroverlast en zorgt er anderzijds voor dat vervuild water niet terecht komt in de natuurlijke waterlopen. 

Daarnaast integreerde het lokaal bestuur heel wat groene rustpunten in het straatbeeld. Zo werden er bijvoorbeeld comfortabele rust- en ontmoetingspunten geplaatst, waar bezoekers en buurtbewoners een praatje kunnen slaan en samen kunnen genieten van de nieuwe bomen en planten. Op een goedgeplaatste bank in het groen kunnen de buren elkaar nu beter te leren kennen

Houtmarkt