Verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor volwassenen mits nationaliteitsverklaring

Procedure artikel 12bis &1,1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit als je in België geboren bent
 • Meerderjarig zijn
 • In België geboren
 • Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats sedert geboorte in België
 • Verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van aanvraag
 • Talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie niet bewijzen

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Procedure artikel 12bis &1,2° als je geïntegreerd bent in België

 • Meerderjarig zijn
 • Minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring
 • Verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van aanvraag
 • Bewijzen talenkennis
 • Bewijzen maatschappelijke integratie
 • Bewijzen economische participatie

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Procedure artikel 12bis &1,3° als je gehuwd bent met een Belg

 • Meerderjarig zijn
 • Minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring
 • Gehuwd zijn met een Belg + 3 jaar voorafgaand aan verklaring samenwonen binnen huwelijk in België
 • Verblijfsrecht van onbepaalde duur op moment van aanvraag
 • Echtgenoot moet Belg zijn op moment van verklaring
 • Bewijzen talenkennis
 • Bewijzen maatschappelijke integratie

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Procedure artikel 12bis &1,3° als je ouder bent van een Belgisch minderjarig kind

 • Meerderjarig zijn
 • Minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring
 • Ouder zijn van een Belgisch minderjarig kind
 • Verblijfsrecht van onbepaalde duur op moment van aanvraag
 • Bewijzen talenkennis
 • Bewijzen maatschappelijke integratie

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Procedure artikel 12bis &1,4° als je niet kan werken door een handicap of invaliditeit

 • Meerderjarig zijn
 • Minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring
 • Verblijfsrecht van onbepaalde duur op moment van aanvraag
 • Talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie niet bewijzen
 • Bewijzen dat je omwille van invaliditeit of een handicap geen economische activiteit kan uitoefenen

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Procedure artikel 12bis &1,4° als je 65 jaar bent

 • Minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring
 • Verblijfsrecht van onbepaalde duur op moment van aanvraag
 • Talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie niet bewijzen
 • Bewijzen pensioengerechtigde leeftijd

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Procedure artikel 12bis &1,5° als je 10 jaar wettelijk verblijf in België hebt

 • Meerderjarig zijn
 • Minstens 10 jaar ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan verklaring
 • Verblijfsrecht van onbeperkte duur op moment van aanvraag
 • Bewijzen talenkennis
 • Bewijzen deelname aan het leven van jouw onthaalgemeenschap

Meer informatie over deze procedure vind je hier.

Prijs per procedure?
Registratierechten:150 euro
Opgelet! Bespreek eerst je dossier met de dienst Burgerlijke Stand vooraleer te betalen.

Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: 20 euro
Identiteitskaart: 21 euro

Hoe?
Gezien de complexe wetgeving vragen we je om onze dienst Burgerlijke stand te contacteren, als je in Sint-Truiden verblijft. 
Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?
We verwijzen naar de website Kruispunt migratie-integratie.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?