Verkrijgen van Belgische nationaliteit voor volwassenen via naturalisatieprocedure

Voorwaarden?
  • Meerderjarig zijn;
  • Wettelijk verblijf in België hebben;
  • Aan België buitengewone diensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor bijzondere bijdrage kunnen leveren voor internationale uitstraling van België;
  • Bewijzen waarom het zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis van Wetboek van de Belgische nationaliteit.

 

Prijs?
Registratierechten: 150 euro
Opgelet! Bespreek eerst je dossier met de dienst Burgerlijke Stand vooraleer te betalen.

Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: 20 euro
Identiteitskaart: 21 euro

Hoe?

  • Rechtstreeks bij de dienst burgerschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Of via onze dienst Burgerlijke stand, die jouw dossier doorstuurt naar bovengenoemde dienst naturalisaties. Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14

 

Toekenning naturalisatie?
Altijd door de dienst naturalisaties van de Kamer van Volksvertegenwoordiging.
Opgelet! De naturalisatie is een gunstmaatregel, die uitzonderlijk toegekend wordt.

Wat moet je doen?
We verwijzen naar de website Kruispunt migratie-integratie

Bijzonderheden?

Meer info? Meer informatie over naturalisatie vind je op deze website en over de Belgische nationaliteit vind je hier meer informatie.