Verkrijgen van Belgische nationaliteit voor volwassenen via naturalisatieprocedure

Voorwaarden?

  • Meerderjarig zijn;
  • Wettelijk verblijf in België hebben;
  • Aan België buitengewone diensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor bijzondere bijdrage kunnen leveren voor internationale uitstraling van België;
  • Bewijzen waarom het zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis van Wetboek van de Belgische nationaliteit.

 

Prijs?
Registratierechten
Administratie burgerlijke stand Sint-Truiden: gratis

Hoe?

  • Rechtstreeks bij de dienst naturalisatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Of via onze dienst burgerlijke stand, die jouw dossier doorstuurt naar bovengenoemde dienst naturalisaties

 

Toekenning naturalisatie?
Altijd door de dienst naturalisaties van de Kamer van Volksvertegenwoordiging.
Opgelet! De naturalisatie is een gunstmaatregel, die uitzonderlijk toegekend wordt.

Wat moet je doen?
We verwijzen naar de website Kruispunt migratie-integratie

Bijzonderheden?

  • Documenten zijn origineel of voor éénsluidend verklaard door de overheid, die de documenten afgeeft en zijn niet ouder dan 6 maanden;
  • Documenten, afgeleverd door buitenlandse overheden, moeten gelegaliseerd en naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler
  •  

Meer info? Meer informatie over naturalisatie vind je op deze website en over de Belgische nationaliteit vind je hier meer informatie.