Verkopen onroerende goederen

De stad zal onroerende goederen te koop aanbieden. Zoals bepaald door de gemeenteraad zijn deze verkopen publiek. Iedereen ,die wil en kan, mag een bod doen. Dit kan gebeuren door het volgen van een specifieke procedure. Hieronder kan je de procedure zien met daarbij een eventuele mogelijkheid tot doorklikken naar de opdrachthouder die het onroerend goed zal verkopen.

Verkoop oude muziekschool ( Leopold II-straat nr 5)  met aanpalende woning ( Leopold II-straat nr 3) - DEZE PROCEDURE IS AFGELOPEN.

Volgende immokantoren kunnen verdere informatie verschaffen: 

1) Empresa Consult BV;
2) Geel-Blauw zakenkantoor BV;
3) Immo Vesta Vastgoedmakelaars BV;
4) N3 Vastgoed;
5) RT Vastgoed BV;
6) Katrien Wouters Legal & Real Estate;
7) De Woonmakers BV;
8) Guvex Vastgoed & expertise;
9) Jean-Jacques Thenaers.

Een geldig bod dient onder 2 gesloten omslagen opgestuurd te worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, tav de heer Luc Vandijck, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden met de vermelding 'Bod Muziekschool'.

Kandidaat-kopers kunnen tot en met 16 september 2021 een bod uitbrengen - Deze procedure is afgelopen.

 

Wordt verwacht binnenkort:

Bedrijfsgebouw met industriegrond gelegen  schurhovenveld 3061 te 3800 Sint-Truiden