Verkopen onroerende goederen

De stad zal onroerende goederen te koop aanbieden. Zoals bepaald door de gemeenteraad zijn deze verkopen publiek. Iedereen die wil en kan, mag een bod doen. Dit kan gebeuren door het volgen van een specifieke procedure. Hieronder kan je de procedure zien met daarbij een eventuele mogelijkheid tot doorklikken naar de opdrachthouder die het onroerend goed zal verkopen.
 

Volgend perceel wordt te koop aangeboden: Sint-Truiden, 14de afdeling (Gelinden), sectie A, nr. 641E, groot 2a64ca – instelprijs 11.850 euro.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij notarissen Budo Tatiana, Stationsstraat 16, 3800 Sint-Truiden.
Het dossier ligt ter inzage bij de betrokken notaris vanaf 24 februari 2023 tem 24 maart 2023.

Verkoop van 1 perceel gelegen in Gingelom, 1ste afdeling
Gingelom, 1ste afdeling, “Aan de Billesteeg”, sectie A, nr. 166A, groot volgens meting 17a08ca.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.