Verkopen onroerende goederen

De stad zal onroerende goederen te koop aanbieden. Zoals bepaald door de gemeenteraad zijn deze verkopen publiek. Iedereen die wil en kan, mag een bod doen. Dit kan gebeuren door het volgen van een specifieke procedure. Hieronder kan je de procedure zien met daarbij een eventuele mogelijkheid tot doorklikken naar de opdrachthouder die het onroerend goed zal verkopen.
 

Verkoop van 1 perceel gelegen in Gingelom, 1ste afdeling
Gingelom, 1ste afdeling, “Aan de Billesteeg”, sectie A, nr. 166A, groot volgens meting 17a08ca.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890 Gingelom.

Pastorijwoning gelegen in Sint-Truiden, 7de afdeling (Gorsem).
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij notaris Christophe Nolens in Sint-Truiden.
Termijn is verstreken.
 

Volgende percelen worden te koop aangeboden:
1) Sint-Truiden, 14de afdeling (Gelinden), sectie A, nr. 246K/deel, groot 11ca (lot 1) – instelprijs €1.100;
2) Sint-Truiden, 14de afdeling (Gelinden), sectie A, nr. 246K/deel, groot 24ca (lot 3) – instelprijs €2.400.

Inlichtingen kunnen bekomen worden bij notarissen Snyers & van Hek, Steenweg 123, 3570 Alken.
Het dossier ligt ter inzage bij de betrokken notaris vanaf 19 oktober 2022 tem 20 november 2022.
Deze loten moeten samen aangekocht worden.
TERMIJN IS VERSTREKEN