Verklaring van wettelijke samenwoonst

Als je als koppel samenwoont in Sint-Truiden, kan je een verklaring wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar burgerlijke stand van Sint-Truiden. Deze registratie geeft jouw relatie een zekere juridische bescherming en heeft gevolgen op het vlak van belastingaangifte, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijke goederen, schulden, enzovoort.

Verder is het ook aangewezen om het samenwonen bij een notaris te laten vastleggen in een notarieel samenlevingscontract.  Dit is eerder een vermogensrechtelijk contract waarbij je afspraken maakt over de organisatie van jouw gezien en over de goederen die gebruikt en gedeeld worden. De notaris bewaart jouw samenlevingscontract. Dit document wordt niet meer geregistreerd in het bevolkingsregister.
Voorwaarden?

  • Beiden ingeschreven op hetzelfde adres in Sint-Truiden
  • Juridisch bekwaam zijn om contract te sluiten
  • Ongehuwd zijn
  • Niet wettelijk samenwonend zijn met iemand anders

Opgelet! Indien je als Belg een wettelijke samenwoning wenst af te sluiten met een niet-Belg, moet je een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben, waar je duurzaam woont. De dienst vreemdelingen start een onderzoek naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats. Dit is ook het geval wanneer 2 niet-Belgen wettelijk willen samenwonen.

Voor wie?
Twee ongehuwde personen die in Sint-Truiden een woning delen ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap

  • Voorbeelden: heteroseksuele partners; homoseksuele partners; familieleden zoals broers, zussen, ouders, kinderen; 2 vriendinnen;...

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij dienst bevolking. Je mag geen volmacht geven. Hiervoor kan je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Je gaat naar de dienst bevolking en vult er samen een verklaring in. Onze medewerker registreert jouw wettelijke samenwoning in de bevolkingsregisters.

Wat meebrengen?

  • Identiteitsbewijzen
  • Bijkomend indien je (als niet-Belg) niet in het rijksregister bent ingeschreven: bewijs gewone verblijfplaats (verslag vaststelling woonplaats), bewijs burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar), bewijs geen ander geregistreerd partnerschap

Opgelet! Buitenlandse documenten moeten door een beëdigd vertaler naar het Nederlands vertaald worden en gelegaliseerd zijn.

Wat krijg je mee?

  • Ontvangstbewijs (bewijst enkel dat je ooit een verklaring wettelijke samenwoning ondertekend hebt en niet of jouw wettelijke samenwoning al of niet ontbonden is)
  • Bewijs van wettelijke samenwoonst (3 maanden geldig)

Bewijs?
Om de wettelijke samenwoning te bewijzen vraag je aan de dienst bevolking een bewijs van wettelijke samenwoonst.