Verklaring van wettelijke samenwoning

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats, zijn wettelijk samenwonend.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Je vindt hier meer informatie over huwen, wettelijk en feitelijk samenwonen.

Voor wie?
Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met haar of hem deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden?

Je kan alleen een verklaring van wettelijke samenwoning tekenen als je

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
 • niet gehuwd bent;
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

 

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

Je kan persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?
Je gaat naar de dienst Bevolking (Belgen) of Burgerlijke stand (niet-Belgen) en vult er samen een verklaring in. 

De verklaring bevat volgende gegevens:

 • datum van de verklaring;
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
 • gemeenschappelijke woonplaats;
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt;
 • verwijzing naar het eventuele ‘samenlevingscontract’ dat vooraf door een notaris opgesteld is.

 

De ambtenaar van de Burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, registreert hij de verklaring in de bevolkingsregisters.

Wat meebrengen?

 • Identiteitsbewijzen van beide samenwonenden
 • Bijkomend als je niet de Belgische nationaliteit hebt en/of niet in België woont: attest van ongehuwde staat; uittreksel akte van echtscheiding als je gescheiden bent; uittreksel als je weduwe of weduwnaar bent

Opgelet! Buitenlandse documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn en moeten gelegaliseerd zijn en vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Wat krijg je mee?

 • Ontvangstbewijs (bewijst enkel dat je ooit een verklaring wettelijke samenwoning ondertekend hebt en niet of jouw wettelijke samenwoning al of niet ontbonden is)
 • Attest van wettelijke samenwoning (3 maanden geldig)

 

Meer info

Hier vind je meer informatie over samenwonen.

Op de website van de Belgische notarissen vind je meer informatie over ongehuwd samenwonen.