Verkiezingen toegankelijk voor iedereen

Veel kiezers met een handicap gaan zelf niet stemmen en geven een volmacht. Stemmen is echter een grondrecht. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf hun stem uitbrengen. Om dat zelfstandig te kunnen doen, moeten de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk zijn. 

De stad Sint-Truiden ondertekende in 2017 het charter “Naar een toegankelijke gemeente” waarbij de stadsdiensten zich engageren om alle diensten zo toegankelijk mogelijk te maken.

Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 betekent dit dat onze dienst burgerzaken alles in het werk zal stellen om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Dit betekent dat onze kieslokalen allemaal toegankelijk zullen zijn voor rolstoelgebruikers. Verder is er in elke afdeling minstens 1 stemhokje aangepast voor rolstoelgebruikers.

Ook personen met een fysische of mentale beperking, alsook oudere mensen zijn welkom. Zij mogen zich desgevallend aanmelden bij de voorzitter als ze begeleiding wensen. Op die manier kunnen ze gelijkwaardig stemmen.

Heb je  nog vragen over toegankelijkheid tijdens de verkiezingen? Dan kan je terecht bij onze toegankelijkheidsambtenaar Johan Gevers via johan.gevers@sint-truiden.be of telefonisch op 011-70 15 84.

Toegankelijkheid verkiezingen Sint-Truiden 26 mei