Verkiezingen 2024 | Algemeen

2024 wordt een druk verkiezingsjaar. Het is de eerste keer dat alle vijf verkiezingen in één jaar samenvallen.

Soort verkiezingenWe kiezen vertegenwoordigers voor
Europese verkiezingenhet Europese parlement
Federale verkiezingende Kamer van Volksvertegenwoordigers
Vlaamse verkiezingenhet Vlaamse parlement
Provinciale verkiezingende Provincieraad
Gemeentelijke verkiezingende Gemeenteraad

De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen samen en worden op zondag 9 juni 2024 georganiseerd. De gelijktijdige verkiezing van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen ligt vast op zondag 13 oktober 2024.

We trekken dus 2 keer naar de stembus in 2024.

Een nieuwigheid is het stemrecht van 16- en 17-jarige Belgen en Unieburgers voor de verkiezing van het Europese parlement.

Als je minstens 18 jaar bent, Belg bent en ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Sint-Truiden, moet je je niet inschrijven voor de verkiezingen. Je wordt automatisch vermeld op de kiezerslijst en wordt bijgevolg opgeroepen om te gaan stemmen.

Belgische jongeren voor de verkiezing van het Europese Parlement

Opgelet! Het Grondwettelijk Hof heeft de voorafgaande registratieplicht waarbij Belgische jongeren zich willen opgeven als kiezer voor de Europese verkiezingen, vernietigt (arrest 116/2023, 20 juli 2023). 

Lees hier meer over het stemrecht van 16-17jarigen

Unieburgers die in Sint-Truiden verblijven voor de Europese verkiezingen

  • Je bent minstens 16 jaar om te mogen gaan stemmen;
  • Je hebt de nationaliteit van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie (andere dan België);
  • Je woont in Sint-Truiden.

Je wordt niet automatisch opgenomen in de kiezerslijst. Als je wil deelnemen aan de verkiezing van het Europese parlement, moet je je vooraf inschrijven. Je mag een aanvraag indienen vanaf 14 jaar.

Lees hier meer over het stemrecht voor Unieburgers

Unieburgers en niet-unieburgers die in Sint-Truiden verblijven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan je in sommige gevallen ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer info vind je op de website van FOD Binnenlandse Zaken

Belgen in het buitenland voor de verkiezing van de federale of Europese verkiezingen

  • Je bent Belg;
  • Je bent minstens 16 jaar (Europese verkiezingen);
  • Je bent minstens 18 jaar (federale verkiezingen);
  • Je woont in het buitenland en bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters.

Meer info vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken

Naar top