Verkeers- en veiligheidsmaatregelen erkenning promoties KSOO Saffraanberg

vrijdag 2 februari 2018

Op dinsdag 6 februari vindt er een militaire plechtigheid plaats op de Grote Markt. Naar aanleiding van deze plechtigheid gelden er een aantal specifieke verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Opgelet, ook een gedeelte van de Veemarktparking zal op 5 en 6 februari niet toegankelijk zijn.

Repetities en plechtigheid
De repetities vinden plaats op maandag 5 februari van 14u15 tot 15u45 en van 18u45 tot 20u15.
De plechtigheid zelf vindt plaats op dinsdag 6 februari van 19u tot 20u30

Afgesloten straten, pleinen en omleidingen
Grote Markt
De Grote Markt is parkeer- en verkeersvrij van maandag 5 februari 2018 om 7u tot en met woensdag 7 februari 2018 om 12u.

Het verkeer in de Diesterstraat:
Het verkeer in de Diesterstraat kan wegrijden via de Zoutstraat.

Behalve op maandag 05/02/18 (tijdens de repetities) en op dinsdag 06/02/18 (militaire plechtigheid zelf) wordt het verkeer in de Diesterstraat afgeleid via de Breendonkstraat.
Dit op de volgende tijdstippen:
- Maandag 05/02/18:  1ste repetitie: tussen 14u15 – 15u45
- 2de repetitie: tussen 18u45 – 20u15
- Dinsdag 06/02/18:   Mil. plechtigh.: tussen 18u15 – 20u30

Het verkeer uit de Stapelstraat:
Het verkeer uit de Stapelstraat kan wegrijden via de Clockemstraat.

Het verkeer in de Beekstraat:  
Het verkeer in de Beekstraat dient ter hoogte van het kruispunt met de Zoutstraat links af te rijden op volgende tijdstippen:
- Maandag 05/02/18:  1ste repetitie: tussen 14u15 en 15u45 / 2de repetitie: tussen 18u45 en 20u15
-Dinsdag 06/02/18: militaire. Plechtigheid: tussen 18u15 en 20u30 uur

Extra parkeervrije zones
Grote Markt:
Vanaf maandag 5 februari 2018 om 7u tot woensdag 7 februari om 12u.

Groenmarkt - buitenzijde:
-op maandag 5 februari 2018, van 13u tot middernacht
-op dinsdag 6 februari 2018, van 16u tot 18u.

Groenmarkt - binnenzijde:
- op dinsdag 6 februari 2018 van 16u tot middernacht: uitgezonderd vergunninghouders.

Diesterstraat - tussen Abdijstraat en Grote Markt:
-op maandag 5 februari 2018, van 13u tot middernacht
- op dinsdag 6 februari 2018, van 16u tot middernacht

Minderbroedersplein:
- op dinsdag 6 februari 2018 , van 16u tot middernacht, uitgezonderd vergunninghouders.

Minderbroedersstraat - tussen Capucienessenstraat en Minderbroedersplein:
- op dinsdag 6 februari 2018, van 16u tot middernacht, uitgezonderd vergunninghouders.

Parking cultuurcentrum:
- op dinsdag 6 februari 2018, van 16u tot middernacht, uitgezonderd vergunninghouders.

Zoutstraat - tussen Grote Markt en Beekstraat:
- op maandag 5 februari 2018, van 7u tot 12u
- op woensdag 7 februari 2018, van 8u tot 12u

Parking veemarkt - ongeveer de helft van de parking:
- op maandag 5 februari 2018, van 12u tot middernacht, uitgezonderd vergunninghouders.
- op dinsdag 6 februari 2018, van 12u tot middernacht, uitgezonderd vergunninghouders.
- op dinsdag 6 februari 2018 worden ook de overdekte hallen ingenomen.

Erkenning promoties Konlinklijke School voor Onderofficieren