Verkeer en veiligheid naar aanleiding van de Après-ski Party op 26 december

vrijdag 21 december 2018

Op woensdag 26 december (17u - middernacht) vindt de Après-ski Party plaats op de Grote Markt. Naar aanleiding van het evenement gelden een aantal specifieke verkeers- en veiligheidsmaatregelen.

Verkeer en omleidingen
De Grote Martk is parkeer- en verkeersvrij van woensdag 26 december om 00u tot donderdag 27 december om 8u.
De Luikersstraat is parkeer- en verkeersvrij vanaf het kruispunt met de Minderbroedersstraat van woensdag 26 december 2018 om 17u tot na de afloop van het evenement. 
De Stapelstraat is parkeer- en verkeersbrij vanaf kruispunt met Beekstraat van woensdag 26 december 2018 om 17u tot na de afloop van het evenement.
De Diesterstraat is parkeer- en verkeersvrij vanaf kruispunt met de Beekstraat van woensdag 26 december 2018 om 17u tot na de afloop van het evenement. 

Veiligheid
Er is toegangscontrole aan de ingang van de evenementenzone. Rugzakken, grote of waardevolle voorwerpen en grote paraplu's laat je best thuis!

Het is verboden:
- glazen flessen of recipiënten mee te brengen in de evenementenzone; 
wapens, stokken, messen, ijzeren staven en andere voorwerpen die als een wapen kunnen worden gebruikt, naar analogie van het Strafwetboek, te dragen;
- individueel of in groep handelingen stellen die direct of indirect aanleiding kunnen geven tot verstoring van de openbare orde;
- zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen te gooien of te schieten tijdens en op de locaties van het aan de Apres-Ski Party gerelateerd evenement of activiteit.
- vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen te ontsteken of mee te brengen;

Meer info?

Aprés-ski verkeer en veiligheid