Verkeer- en veiligheid naar aanleiding van Après Ski Sint-Truiden op 26 december

maandag 16 december 2019

Op donderdag 26 december van 17u tot middernacht vindt Après Ski Sint-Truiden plaats op de Grote Markt. Hiervoor zijn een aantal specifieke verkeers- en veiligheidsmaatregelen van kracht.

Verkeer en omleidingen
De Grote Markt is parkeer- en verkeersvrij van donderdag 26 december 2019 om 00u tot en met vrijdag 27 december 2019 om 7u.

Het Minderbroedersplein is parkeer- en verkeersvrij van donderdag 26 december 2019 om 11u tot en met vrijdag 27 december 2019 om 3u.

De Stapelstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Beekstraat op donderdag 26 december 2019 vanaf 16u tot na de afloop van het evenement.

Veiligheid
Er is toegangscontrole aan de ingang van de evenementenzone. Rugzakken, grote of waardevolle voorwerpen en grote paraplu's laat je best thuis!

Het is verboden:
- glazen flessen of recipiënten mee te brengen in de evenementenzone; 
- wapens, stokken, messen, ijzeren staven en andere voorwerpen die als een wapen kunnen worden gebruikt, naar analogie van het Strafwetboek, te dragen;
- individueel of in groep handelingen stellen die direct of indirect aanleiding kunnen geven tot verstoring van de openbare orde;
- zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen te gooien of te schieten tijdens en op de locaties van het aan de Apres-Ski Party gerelateerd evenement of activiteit.
- vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen te ontsteken of mee te brengen;

Meer info?

Verkeer en veiligheid Après Ski Sint-Truiden 2019