Verkeer en parkeren tijdens de werken

Half mei 2019 zijn de archeologische opgravingen van de Groenmarkt verder opgeschoven naar de zone vlak naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze zone is sindsdien afgesloten voor het verkeer. Het is bijgevolg niet meer mogelijk om vanuit de Luikerstraat over de Groenmarkt naar de Plankstraat te rijden.

Intussen gingen in de Plankstraat ook de nutswerken van start. Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden, zal dit duren tot eind juni / begin juli. Zolang zal je vanuit de Ridderstraat bijgevolg niet naar de Plankstraat kunnen rijden. De Ridderstraat wordt dan vanaf de Hamelstraat doodlopend. De Plankstraat in- en uitrijden kan via het kruispunt met de Stenaertberg, Clement Cartuyvelsstraat en Houtmarkt. Tijdens de duur van de werken geldt er met andere woorden plaatselijk dubbelrichtingsverkeer in de Plankstraat.

plannetje aangepaste verkeerssituatie