Vergunning voor het organiseren van een fuif of evenement

Bij de organisatie van evenement komt veel meer kijken dan je op het eerste zicht denkt. Het is dus belangrijk goed na te denken wat je wil doen en of het haalbaar is. Zeker in het coronatijdperk is dit niet simpel.

1/ Wat, op welke manier en voor hoeveel personen mag ik iets organiseren?
Vanaf 1 mei is het opnieuw toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, evenementen te organiseren. Zo zijn buitenactiviteiten tot 50 personen toegestaan. Indoor kunnen er enkel testevents (goedgekeurd door de hogere overheden) georganiseerd worden. Vanaf 1 juni zijn buitenactiviteiten toegestaan tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten. Via deze link kom je op de meest actuele versie van de geldende sectorprotocollen: www.info-coronavirus.be/nl/protocollen. Op het overlegcomité van 11 mei zal de federale regering beslissen welke regels er voor de evenementen gelden tijdens de zomermaanden.

2/ Wanneer moet ik een vergunning voor mijn evenement aan de stad Sint-Truiden vragen ?

Alle openbare evenementen moeten alle gemeld of aangevraagd worden aan de stad Sint-Truiden.

  Evenement
Parameters Voldoen aan 1 van deze parameters = AANVRAAG VOOR VERGUNNING
CERM verplicht (groen advies)

 

Voldoen aan deze 5 parameters = MELDING
CERM niet verplicht maar aangeraden
Muziek? Fuif, optreden… (luider dan 85 decibels) Achtergrond (85 decibels of minder)
Locatie? Openbaar domein (weg, plein…) Privé domein
Uren? ’s Nachts tussen 22 en 6 uur Overdag tussen 6 en 22 uur
Vrije doorgang naar de locatie voor voertuigen veiligheidsdiensten? Minder dan 3 meter in de breedte Meer dan 3 meter in de breedte
Aanwezigen? Meer dan 100 personen Minder dan 100 personen

 

Hoe aanvragen?

Via ons evenementen- en fuifloket kan je je vergunning voor het organiseren van een fuif of evenement aanvragen.

Hou er rekening mee dat de stad Sint-Truiden het advies van het Covid Event Risk Matrix (CERM) gebruikt om wel of niet een vergunning af te leveren. Je moet dus eerst daar je evenement in aanmelden om het CERM-advies te bekomen. Zonder dit CERM-advies kan je geen vergunning krijgen. Bij wijziging van de protocollen kan het zijn dat het CERM je vraagt om de eventscan opnieuw uit te voeren. Als je een ander kleuradvies krijgt dan bij je eerdere aanvraag, moet je de stad Sint-Truiden hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Buiten de COVID-protocollen, aan welke andere regelgeving moet mijn evenement voldoen?

De stad Sint-Truiden heeft een politiereglement voor fuiven en evenementen. Hierin kan je de regelgeving terugvinden over o.a. geluid, security, brandveiligheid, tenten, podia, drank, promotie…

BijlageGrootte
PDF icon Politiereglement fuiven en evenementen5.01 MB