Verbod op de verspilling van leiding-, grond- en regenwater en captatie uit onbevaarbare waterlopen blijft van kracht

dinsdag 24 juli 2018

Het afgekondigde verbod op de verspilling van leiding-, grond- en regenwater en captatie van water uit onbevaarbare waterlopen blijft van kracht! Dat bevesigt de gouverneur. 

 

 Sinds vrijdag 27 juli mag er ook geen water meer gecapteerd worden uit ONbevaarbare waterlopen. 

Wat is verboden?

Het is verboden om leidingwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u 's avonds en 8u 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

 

Het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8u 's morgens en 20u 's avonds:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productie proces of de bedrijfsfaciliteiten.

 

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor eigen vee dat nog buitenstaat. 
Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen: 

 • captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg;
 • Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden. 

 

Zit je met concrete vragen hierover? Weet je niet precies welke dingen je nu wel of niet mag doen? Hier vind je wellicht heel wat antwoorden

 

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Zorg voor jezelf en anderen
Blijf daarnaast voor jezelf en anderen zorgen tijdens dit warme weer. Meer tips om het hoofd koel te houden vind je hier: www.warmedagen.be!

Verbod op verspilling van leidingwater