Verbod op captatie van water uit onbevaarbare waterlopen vanaf 5-7-2019

donderdag 4 juli 2019

De nasleep van de droogte in 2018 heeft duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren was nog niet voldoende hersteld, toen afgelopen week een hittegolf ervoor zorgde dat de peilen verder daalden. 

In bepaalde stroomgebieden in Limburg staat het waterpeil dermate laag, dat er kans is op zowel gezondheidsrisico's als ecologische schade. Daarnaast vergroot het dichtgroeien van beken (bij gebrek aan water) het risico op overstromingen bij plotse regenval.

Vandaar dat de gouverneur heeft beslist dat er vanaf 5-7-2019 geen water meer gecapteerd mag worden uit ONbevaarbare waterlopen in de gemeente Gingelom, de stad Sint-Truiden, de gemeente Heers (stroomgebieden van de Melsterbeek, de Molenbeek, de Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk) en in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel, tenzij het gaat om:

  • een beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat; 
  • een beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen: 

  • captatie in andere gemeenten/uit andere stroomgebieden dan vermeld in het besluit is wel toegestaan;
  • captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

 

Zit je met concrete vragen hierover?  Hier vind je wellicht heel wat antwoorden. 

water uit kraan