Verblijfskaarten voor niet-Belgen

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Met jouw elektronische vreemdelingenkaart heb je toegang tot toepassingen van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van jouw verblijfsprocedure:

​​

 • A-kaart = bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 •  B-kaart = bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • C-kaart = verblijfskaart voor gevestigde niet-Belg of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • D-kaart = verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
 • EU-kaart (vroeger E-kaart) = verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • EU+-kaart (vroeger E+-kaart) = verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • F-kaart = verblijfskaart van een familielid van een EU-burger of van een Belg
 • F+-kaart = duurzame verblijfskaart voor een derdelands familielid van een EU-burger of van een Belg
 • H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers

Voor wie?
Niet-Belgen vanaf 12 jaar, die het recht verworven hebben om in België te verblijven of er zich te vestigen

Leveringstermijn?
3 weken na jouw aanvraag

Prijs?

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij dienst Niet-Belgen in het stadskantoor. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Je meldt je aan bij onze dienst Niet-Belgen waarna de inschrijvingsprocedure start. Onze medewerker vraagt advies aan Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Na positief advies stuurt het stadsbestuur je een oproepingskaart (uitgezonderd A-kaart).

In de volgende gevallen moet je zelf een nieuwe verblijfskaart aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart
 • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht verandert
 • als je na een ambtshalve afvoering opnieuw ingeschreven wordt in het bevolkingsregister

In bepaalde gevallen kan je ook aanvragen:

 • een dringende verblijfskaart
 • een attest van diefstal of verlies van de politie
 • nieuwe PIN- en PUKcode omdat je de codes niet meer kent

 

Wat moet je doen?
Je begeeft je persoonlijk naar de dienst Niet-Belgen. Je ondertekent de aanvraag en betaalt vooraf de kostprijs van de verblijfskaart. 3 weken later ontvang je thuis jouw PIN- en PUKcode onder gesloten omslag. Na ontvangst van jouw codes kom je naar de dienst Niet-Belgen om jouw verblijfskaart af te halen. Je kan geen volmacht geven voor een elektronische verblijfskaart omdat jouw vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij de afhaling gescand worden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Oproepingskaart
 • Recente (maximal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto (in kleur) die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Geldige identiteitskaart/nationaal paspoort van jouw land van oorsprong
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Huidige verblijfskaart of attest van verlies of diefstal
 • PIN- en PUKcode die je thuis ontvangen hebt
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitskaart + PIN-PUKcode ingeval van elektronische verblijfskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)