Verblijfskaarten voor niet-Belgen

Er zijn verschillende soorten verblijfskaarten.

Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van jouw verblijfsprocedure.

Deze kaart bevestigt enkel dat je verblijf in België in orde is met de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling. Daarom moet je ook steeds in het bezit zijn van jouw identiteitskaart of paspoort van jouw land van oorsprong.

Met jouw elektronische vreemdelingenkaart heb je toegang tot toepassingen van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

 

 • elektronische A-kaart: beperkt verblijf
 • elektronische B-kaart: onbeperkt verblijf
 • elektronische K-kaart (vroegere C-kaart): vestiging
 • elektronische L-kaart (vroegere D-kaart): langdurig ingezetene
 • elektronische EU-kaart (vroegere E-kaart): inschrijving
 • elektronische EU+-kaart (vroegere E+-kaart): duurzaam verblijf
 • elektronische F-kaart: verblijf artikel 10
 • elektronische F+-kaart: duurzaam verblijf artikel 20
 • elektronische H-kaart: Europese blauwe kaart
 • elektronische I-kaart: ICT
 • elektronische J-kaart: mobiele ICT
 • elektronische M-kaart: begunstigde terugtrekkingsakkoord en familieleden
 • elektronische M+-kaart: duurzaam verblijf begunstigde terugtrekkingsakkoord en familieleden

 

Voor wie?
Niet-Belgen vanaf 12 jaar, die het recht verworven hebben om in België meer dan 3 maanden te verblijven of er zich te vestigen

Leveringstermijn?
3 weken na jouw aanvraag

Prijs?

Hoe aanvragen?

Je kan hiervoor persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?
Je meldt je aan bij onze dienst Niet-Belgen waarna de inschrijvingsprocedure start. Onze medewerker vraagt advies aan Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Na positief advies stuurt het stadsbestuur je een oproepingskaart (uitgezonderd A-kaart).

In de volgende gevallen moet je zelf een nieuwe verblijfskaart aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart
 • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht verandert
 • als je na een ambtshalve afvoering opnieuw ingeschreven wordt in het bevolkingsregister

In bepaalde gevallen kan je ook aanvragen:

 • een dringende verblijfskaart
 • een attest van diefstal of verlies van de politie
 • nieuwe PIN- en PUKcode omdat je de codes niet meer kent

 

Wat moet je doen?
Je begeeft je persoonlijk naar de dienst Niet-Belgen. Je ondertekent de aanvraag en betaalt vooraf de kostprijs van de verblijfskaart. 3 weken later ontvang je thuis jouw PIN- en PUKcode onder gesloten omslag. Na ontvangst van jouw codes kom je naar de dienst Niet-Belgen om jouw verblijfskaart af te halen. Je kan geen volmacht geven voor een elektronische verblijfskaart omdat jouw vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij de afhaling gescand worden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Oproepingskaart
 • Recente (maximal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto (in kleur) die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Geldige identiteitskaart/nationaal paspoort van jouw land van oorsprong
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

 

Opgelet! Zorg ervoor dat je steeds de laatste versie van de eID-software geïnstalleerd hebt om problemen bij het lezen van jouw nieuwe kaart te vermijden. Je kan de software gratis downloaden en updaten via eid.belgium.be

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Huidige verblijfskaart of attest van verlies of diefstal
 • PIN- en PUKcode die je thuis ontvangen hebt

 

Meer info?

Meer informatie vind je