Verblijfskaarten voor niet-Belgen

Let op! Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, vragen we je om je aanvragen zoveel mogelijk elektronisch te regelen. Informeer je bij dienst Vreemdelingen via info.burgerzaken@sint-truiden.be of via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Enkel indien noodzakelijk is het loket Vreemdelingen op afspraak geopend. Maak hier een afspraak of via het ContactCenter op 011 70 14 14 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16 uur en zaterdag van 9 uur tot 12 uur uitgezonderd feestdagen).

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Met jouw elektronische vreemdelingenkaart heb je toegang tot toepassingen van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van jouw verblijfsprocedure:

 • biometrische A-kaart = bewijs van inschrijving van een derdelander in het vreemdelingenregister voor beperkte duur
 • biometrische B-kaart = bewijs van inschrijving van een derdelander in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur
 • biometrische C-kaart = identiteitskaart voor gevestigde niet-Belg of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • biometrische D-kaart = verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
 • elektronische E-kaart = verklaring van inschrijving van een EU- burger met verblijf van meer dan 3 maanden (of papieren bijlage 8)
 • elektronische E+-kaart = verblijfskaart van een EU-burger met duurzaam verblijf (of papieren
  bijlage 8bis)
 • elektronische F-kaart = verblijfskaart van een familielid van een EU-burger of van een Belg
 • elektronische F+-kaart = duurzame verblijfskaart van een derdelands familielid van een EU-burger of van een Belg
 • biometrische H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers

Biometrie?
Scannen van je vingerafdrukken, foto en handtekening

Voor wie?
Niet-Belgen vanaf 12 jaar, die het recht verworven hebben om in België te verblijven of er zich te vestigen

Leveringstermijn?
3 weken na jouw aanvraag

Prijs?

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij dienst vreemdelingen in het stadskantoor. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Wat moet je doen?
Je meldt je aan bij onze dienst vreemdelingen waarna de inschrijvingsprocedure start. Onze medewerker vraagt advies aan Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Na positief advies stuurt het stadsbestuur je een oproepingskaart (uitgezonderd A-kaart).

In de volgende gevallen moet je zelf een nieuwe verblijfskaart aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van de kaart
 • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht verandert
 • als je na een ambtshalve afvoering opnieuw ingeschreven wordt in het bevolkingsregister

In bepaalde gevallen kan je ook aanvragen:

 • een dringende verblijfskaart
 • een attest van diefstal of verlies van de politie
 • nieuwe PIN- en PUKcode omdat je de codes niet meer kent

 

Wat moet je doen?
Je begeeft je persoonlijk naar de dienst vreemdelingen. Je ondertekent de aanvraag en betaalt vooraf de kostprijs van de verblijfskaart. 3 weken later ontvang je thuis jouw PIN- en PUKcode onder gesloten omslag. Na ontvangst van jouw codes kom je naar de dienst vreemdelingen om jouw verblijfskaart af te halen. Je kan geen volmacht geven voor een biometrische verblijfskaart omdat jouw vingerafdrukken zowel bij de aanvraag als bij de afhaling gescand worden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Oproepingskaart
 • Recente (maximal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto (in kleur) die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • Geldige identiteitskaart/nationaal paspoort van jouw land van oorsprong
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Oude verblijfskaart of bijlage 8/8bis of bijlage 15
 • PIN- en PUKcode die je thuis ontvangen hebt
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitskaart + PIN-PUKcode ingeval van elektronische verblijfskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)