Verbeteren akte burgerlijke stand

Het is altijd mogelijk dat er in jouw akte van de burgerlijke stand (bvb. geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) een fout is geslopen. Het is mogelijk om de fout in akten burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgesteld zijn, te laten verbeteren.

Hoe aanvragen?

Als uit andere authentieke akten of officiële attesten blijkt dat de fout een materiële misslag is (bvb. tikfout in naam, voornaam, verkeerde datum, verkeerde burgerlijke staat, …), kan de ambtenaar burgerlijke stand een advies tot verbetering aanvragen bij de Procureur des Konings .

Als het echter om andere fouten (bvb. verkeerd geslacht) gaat, kan je een advocaat raadplegen, die een procedure zal opstarten bij de familierechtbank.

Als de rechter je gelijk geeft, zal onze medewerker het beschikkend gedeelte van het vonnis overschrijven in de registers burgerlijke stand en hiervan melding maken op de kant van de te verbeteren akte.