Verbeteren akte burgerlijke stand

Let op! Coronamaatregelen!

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, vragen we je om je aanvragen zoveel mogelijk elektronisch te regelen. Informeer je bij dienst Burgerlijke stand welke documenten je hiervoor kan indienen. Informatie kan je bekomen via info.burgerzaken@sint-truiden.be of via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Het is altijd mogelijk dat er in jouw akte van de burgerlijke stand (bvb. geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) een fout is geslopen. Het is mogelijk om de fout in akten burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgesteld zijn, te laten verbeteren.

Hoe aanvragen?

Als uit andere authentieke akten of officiële attesten blijkt dat de fout een materiële misslag is, die wettelijk bepaald is (bvb. tikfout in naam, voornaam, verkeerde datum, verkeerde burgerlijke staat, …), kan de ambtenaar burgerlijke stand.

Bepaalde andere fouten dienen via gerechtelijke procedure te worden verbeterd bij de familierechtbank.