Verbeteren akte burgerlijke stand

Het is altijd mogelijk dat er in jouw akte van de burgerlijke stand (bvb. geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) een fout is geslopen. Het is mogelijk om de fout in akten burgerlijke stand, die in Sint-Truiden opgesteld zijn, te laten verbeteren.

Hoe aanvragen?

Als uit andere authentieke akten of officiële attesten blijkt dat de fout een materiële misslag is, die wettelijk bepaald is (bvb. tikfout in naam, voornaam, verkeerde datum, verkeerde burgerlijke staat, …), kan de ambtenaar burgerlijke stand.

Bepaalde andere fouten dienen via gerechtelijke procedure te worden verbeterd bij de familierechtbank.

Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14.