Veilige horeca in Sint-Truiden

1. Informatie voor horeca-uitbaters

De meeste horecazaken hebben intussen de deuren opnieuw kunnen openen, weliswaar onder strikte voorwaarden. De laatste weken zijn het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land weer toegenomen.

Daarom zetten we hieronder de belangrijkste algemene maatregelen die u als horeca-ondernemer dient te respecteren nog eens op een rij. Verder werden op 23 juli een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd door de nationale veiligheidsraad. Ook deze zetten we even voor u op een rij. Daarnaast vindt u op de website van Horeca Vlaanderen de noodzakelijke gedetailleerde informatie in de vier protocolfiches waarin per sector (hotels en logies, eetgelegenheden en/Of zalendrinkgelegenheden en feestzalen en catering) duidelijk omschreven staat welke regels in acht moeten genomen worden. Verder zijn er ook duidelijke richtlijnen voor het personeel van horecazaken, deze kunt u hier raadplegen.

Nieuwe maatregelen:

 • Vanaf zaterdag 25 juli is het voor elke horecazaak verplicht om de aanwezigheid van klanten te registreren. Klanten zal gevraagd worden een e-mailadres achter te laten. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Vanaf 25 juli is een standaardformulier beschikbaar op de website van de FOD Economie.
 • Vanaf zaterdag 25 juli zijn klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen in ELKE horecazaak, wanneer de zaak of het terras van de zaak betreden, hun tafel verlaten of de zaak verlaten.
 • Vanaf zaterdag 25 juli is zowel het individuele als collectieve gebruik van de waterpijp strafbaar wordt gesteld op voor publiek toegankelijke plaatsen. 

Zorg dat klanten geïnformeerd worden over de maatregelen!

 • Maak de COVID-19-preventiemaatregelen en afspraken via affiches en signalisatie (vloermarkeringen en dergelijke) zichtbaar bij alle ingangen van de onderneming, binnen de uitbating, op de terrassen en via de website en sociale media kanalen.
  • Vóór hun aankomst in een accommodatie moeten de gasten informatie ontvangen over de over specifieke maatregelen die in de accommodatie zijn genomen.
  • Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen informeert en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
  • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten en breng ze bij het inchecken (voor logies) in herinnering:

 
Maatregelen voor personeelsleden

 • Leg aan alle werknemers de voorziene COVID-19-preventiemaatregelen uit en zie erop toe dat ze deze strikt naleven. Spreek de werknemers direct aan bij niet-naleving.
 • Oudere werknemers en werknemers met chronische, medische problemen met een hoger COVID-19-risico krijgen, waar mogelijk, opdrachten met zo beperkt mogelijk contact met gasten.
 • Het personeel hanteert een strikte aflijning van tafels of van taken (ofwel schoonmaken en afruimen, ofwel bedienen, ofwel keukenwerk).
 • Voorzie alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor het personeel zoals die door de overheid worden voorgeschreven. Zoals bvb. mondmaskers of hygiënische handschoenen.
 • Zorg ervoor dat het personeel zo weinig mogelijk materiaal deelt (keukengerei, poetsgerei, administratief materiaal zoals telefoons, toetsenborden, stylo’s…)
 • Kleedkamers van het personeel moeten absoluut gescheiden zijn van deze van de gasten.
 • De horecaondernemer mag personeel met gezondheidsklachten niet naar het werk laten komen. Indien de klachten optreden tijdens de werkuren, wordt het personeelslid onmiddellijk en op een veilige manier naar huis gestuurd (i.e. met een mondmasker, bij voorkeur geen openbaar vervoer, ontsmetting van materialen waar de medewerker de afgelopen 2 dagen vooral in contact mee is geweest).

 
Hygiëne

 • Voorzie handhygiëne voor het personeel en de gasten. Stel middelen ter beschikking om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare handzeep) en te drogen (papieren doekjes of papier op rol, geen handdoeken of elektrische handdrogers) en/of te ontsmetten. Voorzie geschikte handgels op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is. Plaats ook handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
 • Voorzie in de sanitaire installaties van de onderneming uitsluitend papieren handdoeken of papier op rol en afsluitbare vuilnisbakken. Het gebruik van het sanitair door niet-gasten is verboden.
 • Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zo veel mogelijk open staan.

 
Algemene richtlijnen

 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen / om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de horecazaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
 • Bij dienstverlening aan huis mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats van de dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
 • Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor takeaway en maaltijdlevering.
 • Er geldt een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.
 • Om social distancing te vergemakkelijken, kan het een optie zijn om het terras uit te breiden, natuurlijk mits de nodige vergunningen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze dienst Lokale Economie op het nummer  0493 65 19 91 of via info.economie@sint-truiden.be.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Leg in een actieplan vast hoe moet worden omgegaan met besmette personen.

Wat met klanten die ziek worden of symptomen hebben van het virus?

 • Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en de hoest-/niesetiquette en de handhygiëneprocedures in acht te nemen. De vermoedelijke besmette persoon moet ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen.
 • Het vermoedelijke geval moet, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden gemeld bij de lokale, medische diensten.
 • Indien een vermoedelijk of bevestigd geval van COVID-19 in een binnenruimte heeft verbleven, moet deze ruimte eerst goed worden geventileerd gedurende ten minste 1 uur en vervolgens zorgvuldig met een neutraal detergens worden gereinigd, waarna de oppervlakken worden ontsmet met een ontsmettingsmiddel dat werkzaam is tegen virussen. Als alternatief kunnen 0,05-0,1 % natriumhypochloriet of producten op basis van ethanol (ten minste 70 %) worden gebruikt voor ontsmetting na de reiniging met een neutraal detergens. Alle mogelijk besmette textielproducten (bv. handdoeken, beddengoed, gordijnen, tafelkleden enz.) moeten op 90 °C worden gewassen met een gewoon wasmiddel. Indien de kenmerken van de stof niet toelaten dat deze zo heet wordt gewassen, moeten bleekmiddel of andere middelen voor de ontsmetting van textiel aan de wascyclus worden toegevoegd.
 • Vraag aan vertrekkende gasten u te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden.

Aan tafel bon
Om onze Truiense horecazaken een extra boost te geven, heeft het stadsbestuur verschillende initiatieven genomen. 

Mensen kunnen een ‘aan tafel bon’ online aankopen voor 20 euro, om te spenderen bij de lokale horeca. Per aangekochte bon doet de stad er 5 euro te spenderen bedrag bovenop. Deze actie loopt van 10 juni tot 31 juli. Het aantal beschikbare bons is beperkt. Hiervoor wordt een stadskrediet van 75 000 euro vrijgemaakt.
De horeca zal ook meegenieten van de actie '1001 nachten in Sint-Truiden'. Toeristen die een nacht boeken bij onze Truiense logies krijgen 1 nacht gratis én ontvangen een ‘aan tafel bon’ ter waarde van 30 euro. Die kunnen ze tijdens hun verblijf besteden bij de lokale horecazaken. Deze actie loop tussen 15 juni en 31 augustus. Hiervoor stellen we een krediet ter beschikking van 30 030 euro. 
Vanaf 1 juli start ook onze getrouwheidsactie. Wie komt winkelen in Sint-Truiden zal in elke winkel punten kunnen sparen met zijn Shop & The City kaart.
Per aankoopschijf van 10 euro spaart men één punt. Als men 25 punten gespaard heeft, kunnen deze omgewisseld worden voor een cadeaubon ter waarde van 25 euro die kan gespendeerd worden in handel en horeca. Per 250 euro gecombineerde omzet wordt een cadeaubon uitgereikt van 25 euro. Hiervoor wordt een krediet ter beschikking gesteld van 150 000 euro.

De zones:

Grote Markt en Heilig Hartplein
De voetgangerszone op de Grote Markt zal gebruikt kunnen worden voor terrasuitbreiding. De wandelzone wordt verlegd naar de fietssuggestiestrook, die zal gebruikt worden als voetgangers- en fietszone. Hier kunnen enkel tafels en stoelen worden opgesteld. Er mogen geen andere vaste constructies geplaatst worden zoals bloembakken, bestekkasten, parasols mogen, omdat deze zone ook als branddoorgang moet kunnen gebruikt worden. De stad zal ook investeren in parasols op voet die in deze zone worden geplaatst. Op het Heilig Hartplein wordt een voetgangerszone langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk gelegd. Hierdoor kan de resterende ruimte ingenomen worden voor de terrassen.

Groenmarkt en zone rond Onze-Lieve-Vrouwekerk
Momenteel gaan de werkzaamheden op de Groenmarkt de laatste rechte lijn in. De terrasregeling wordt dan ook aangepast aan de heraanleg van het plein. Zodat ook de horeca-zaken op de Groenmarkt extra ruimte kunnen creëren voor hun klanten. Ook in de zone achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk hebben de huidige werkzaamheden een impact op de terrasuitbreiding van de horeca.

Heropstart horeca elders in Sint-Truiden
Ook elders in Sint-Truiden is er natuurlijk een  heel mooi horeca-aanbod. Terrassen kunnen daar uitgebreid worden op aanpalende publieke ruimtes (pleinen, over breedte op voetpaden, parkeerplaatsen, …). Er wordt daarbij uitgegaan dat de bestaande terrassen maximaal in oppervlakte kunnen verdubbelen. Er worden in principe maximaal twee parkeerplaatsen ingenomen door een terraszone. De terrasruimte mag de bestaande toegankelijkheid (omliggende ruimte, voetpad, …), niet hinderen en een obstakelvrije doorgang van 1,5m voor voetgangers moet gegarandeerd zijn. We willen verder benadrukken dat de woonkwaliteit van omwonenden niet geschaad mag worden.

Voor vragen in verband met de terrasregeling kunnen horecazaken terecht bij de dienst Lokale Economie via mail naar dominique.beirinckx@sint-truiden.be of telefonisch op nummer 0493 65 19 91. Onze administratie doet haar uiterste best om aanvragen op een zo kort mogelijke tijd te beantwoorden. 

 1. Noteer steeds al uw contactgegevens: adres van uw zaak en uw gsm-nummer.
 2. Wat wenst u aan te vragen? Omschrijf in detail het materiaal en de kleur van het meubilair alsook de afmetingen, oppervlakte inname,…
  (voorbeeld: Aanvraag voor de plaatsing van een zomerterras over de breedte van de gevel. Het terras bestaat uit 4 tafels met telkens 4 stoelen. De tafels hebben een metalen zwarte frame met een houten tafelblad, de stoelen hebben eveneens een zwart metalen frame met een houten zit en rugleuning. De totale inname bedraagt 30m².)
 3. Voeg een plan toe op schaal met de intekening van de inname
 4. Bezorg ons ook minimum 3 kleurfoto’s van de locatie en het materiaal.

 

2.  Informatie voor klanten

Een veilige horeca kan alleen maar, als ook klanten zich aan de afspraken houden. We geven hier een overzicht van de belangrijkste algemene afspraken:

 • Vanaf 25 juli: dragen van een mondmasker verplicht bij het betreden van de zaak, bij het verlaten van de zaken of bij het verlaten van je tafel!
 • Vanaf 25 juli: verplicht achterlaten van je gegevens: dat kan een telefoonnummer of een e-mailadres zijn.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
 • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Naar buiten gaan om te roken is niet toegestaan bij eet- en drankgelegenheden.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk je verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats jezelf enkel van en naar je tafel en de toiletten.