Veilige horeca in Sint-Truiden

1. Informatie voor horeca-uitbaters

De heropening van de horeca kan op maandag 8 juni, zij het onder strikte voorwaarden. Het is belangrijk dat de anderhalve meter sociale afstand tussen de tafels kan garanderen worden. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op het aantal gasten die kunnen ontvangen worden. Daarom besliste het stadsbestuur om ruimte vrij te maken voor grotere terrassen, zodat de opgelegde veiligheidsmaatregelen kunnen gegarandeerd worden. 

Er is geprobeerd om iedere horecazaak via een gelijkwaardig principe te benaderen. Daarnaast zijn er een aantal horecazaken waar de omgeving om wille van verschillende redenen zich hier niet toe leent. Zij kunnen een aanvraag indienen bij de dienst Lokale economie voor een terras op het openbaar domein. Die aanvraag wordt getoetst op veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Hieronder vindt u de basisrichtlijnen per zone.

Verder stelt de stad haar expertise ter beschikking om zaken zo veilig mogelijk open te stellen voor klanten met respect voor alle opgelegde regels. Uitbaters kunnen beroep doen op een expertenteam bestaande uit onze noodplanningsambtenaar en onze preventieadviseur, die kunnen adviseren bij het veilig inrichten van een horecazaak. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden met Johan Vandenborne op het nummer 0498 93 91 12 of via johan.vandenborne@sint-truiden.be.
Alle horecazaken ontvangen een raamsticker,waarop de belangrijkste veiligheidsmaatregelen opgenomen zijn, samen met de promotie van de 'aan tafel bon'. 

Aan tafel bon
Om onze Truiense horecazaken een extra boost te geven, heeft het stadsbestuur verschillende initiatieven genomen. 

Mensen kunnen een ‘aan tafel bon’ online aankopen voor 20 euro, om te spenderen bij de lokale horeca. Per aangekochte bon doet de stad er 5 euro te spenderen bedrag bovenop. Deze actie loopt van 10 juni tot 31 juli. Het aantal beschikbare bons is beperkt. Hiervoor wordt een stadskrediet van 75 000 euro vrijgemaakt.
De horeca zal ook meegenieten van de actie '1001 nachten in Sint-Truiden'. Toeristen die een nacht boeken bij onze Truiense logies krijgen 1 nacht gratis én ontvangen een ‘aan tafel bon’ ter waarde van 30 euro. Die kunnen ze tijdens hun verblijf besteden bij de lokale horecazaken. Deze actie loop tussen 15 juni en 31 augustus. Hiervoor stellen we een krediet ter beschikking van 30 030 euro. 
Vanaf 1 juli start ook onze getrouwheidsactie. Wie komt winkelen in Sint-Truiden zal in elke winkel punten kunnen sparen met zijn Shop & The City kaart.
Per aankoopschijf van 10 euro spaart men één punt. Als men 25 punten gespaard heeft, kunnen deze omgewisseld worden voor een cadeaubon ter waarde van 25 euro die kan gespendeerd worden in handel en horeca. Per 250 euro gecombineerde omzet wordt een cadeaubon uitgereikt van 25 euro. Hiervoor wordt een krediet ter beschikking gesteld van 150 000 euro.

De zones:

Grote Markt en Heilig Hartplein
De voetgangerszone op de Grote Markt zal gebruikt kunnen worden voor terrasuitbreiding. De wandelzone wordt verlegd naar de fietssuggestiestrook, die zal gebruikt worden als voetgangers- en fietszone. Hier kunnen enkel tafels en stoelen worden opgesteld. Er mogen geen andere vaste constructies geplaatst worden zoals bloembakken, bestekkasten, parasols mogen, omdat deze zone ook als branddoorgang moet kunnen gebruikt worden. De stad zal ook investeren in parasols op voet die in deze zone worden geplaatst. Op het Heilig Hartplein wordt een voetgangerszone langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk gelegd. Hierdoor kan de resterende ruimte ingenomen worden voor de terrassen.

Groenmarkt en zone rond Onze-Lieve-Vrouwekerk
Momenteel gaan de werkzaamheden op de Groenmarkt de laatste rechte lijn in. De terrasregeling wordt dan ook aangepast aan de heraanleg van het plein. Zodat ook de horeca-zaken op de Groenmarkt extra ruimte kunnen creëren voor hun klanten. Ook in de zone achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk hebben de huidige werkzaamheden een impact op de terrasuitbreiding van de horeca.

Heropstart horeca elders in Sint-Truiden
Ook elders in Sint-Truiden is er natuurlijk een  heel mooi horeca-aanbod. Terrassen kunnen daar uitgebreid worden op aanpalende publieke ruimtes (pleinen, over breedte op voetpaden, parkeerplaatsen, …). Er wordt daarbij uitgegaan dat de bestaande terrassen maximaal in oppervlakte kunnen verdubbelen. Er worden in principe maximaal twee parkeerplaatsen ingenomen door een terraszone. De terrasruimte mag de bestaande toegankelijkheid (omliggende ruimte, voetpad, …), niet hinderen en een obstakelvrije doorgang van 1,5m voor voetgangers moet gegarandeerd zijn. We willen verder benadrukken dat de woonkwaliteit van omwonenden niet geschaad mag worden.

Horecazaken die niet op de Grote Mark, Groenmarkt of Heilig Hartplein liggen, dienen hiervoor uiterlijk vóór 11 juni een aanvraag in te dienen bij de dienst Lokale Economie via mail naar dominique.beirinckx@sint-truiden.be of telefonisch op nummer 0493 65 19 91. Onze administratie doet haar uiterste best om aanvragen op een zo kort mogelijke tijd te beantwoorden. 

 1. Noteer steeds al uw contactgegevens: adres van uw zaak en uw gsm-nummer.
 2. Wat wenst u aan te vragen? Omschrijf in detail het materiaal en de kleur van het meubilair alsook de afmetingen, oppervlakte inname,…
  (voorbeeld: Aanvraag voor de plaatsing van een zomerterras over de breedte van de gevel. Het terras bestaat uit 4 tafels met telkens 4 stoelen. De tafels hebben een metalen zwarte frame met een houten tafelblad, de stoelen hebben eveneens een zwart metalen frame met een houten zit en rugleuning. De totale inname bedraagt 30m².)
 3. Voeg een plan toe op schaal met de intekening van de inname
 4. Bezorg ons ook minimum 3 kleurfoto’s van de locatie en het materiaal.

 

2.  Informatie voor klanten

Een veilige horeca kan alleen maar, als ook klanten zich aan de afspraken houden. We geven hier een overzicht van de belangrijkste algemene afspraken:

 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen.
 • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Naar buiten gaan om te roken is niet toegestaan bij eet- en drankgelegenheden.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk je verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats jezelf enkel van en naar je tafel en de toiletten.