Veilig werken in de buurt van hoogspanningslijnen

Werken onder een hoogspanningslijn gaat gepaard met meer dan één gevaar. Toch hebben veel mensen nog een vals gevoel over hun eigen veiligheid. Met het oog op de plukperiode hebben het lokaal bestuur Sint-Truiden en transmissienetbeheerder Elia een sensibiliseringsbrochure uitgebracht om ongevallen met elektrosering en elektrocutie te vermijden.

Je kan deze brochure hieronder downloaden. 

Naar top