Veemarkt breekt uit

Het lokaal bestuur Sint-Truiden werd de voorbije jaren geselecteerd als proeftuin in het kader van het project ‘Vlaanderen breekt uit'. 13.000m² grijze betonnen vlakte van de Veemarkt wordt onthard. Ondertussen is het toekomstbeeld uitgetekend.

De herinrichting van de Veemarkt zorgt ervoor dat deze een groene schakel wordt tussen het Speelhof en het stadspark. Zo ontstaat er een uitgestrekt park van meer dan 45 hectare. Centraal op de site wordt ruimte voorzien voor de Sunday Market en andere activiteiten. Er komt een half overdekt skatepark én de Veemarkthal wordt de uitvalsbasis voor het verkennen van de omgeving. De bestaande, vergunde parkeerplaatsen blijven behouden en zijn voorzien aan weerszijden van de Veemarktsite.

Met de heraanleg van de Veemarkt kiest Sint-Truiden voor de ontharding en vergroening van een cruciale site op de rand van de binnenstad.

Online participatie

Via het online ‘citizenlab’ platform van het lokaal bestuur Sint-Truiden hebben heel wat Truienaren hun ideeën en meningen gedeeld. Samen met gerichte participatiesessies met onder andere de skatende jeugd, lag deze inbreng mee aan de basis van het nieuwe plan.

De resultaten tonen aan dat het merendeel van de bevraagden meer groene ruimte verkiest op voorwaarde dat de parkeercapaciteit behouden blijft. Uit de enquête bleek verder dat een overdekte ruimte op de site een meerwaarde kan betekenen voor evenementen zoals de Sunday Markt.

Fasering

Het project wordt in verschillende fases uitgevoerd. In een eerste fase wordt 13.000m² verharde oppervlakte onthard en een ecologisch park aangelegd. Hiervoor zullen er meer dan 100 nieuwe bomen aangeplant worden. Ook de heraanleg van de parkeerruimte die voorzien is aan weerzijden van de Veemarkt zal in de eerste fase uitgevoerd worden. Daarnaast wordt gestart met de bouw van een nieuw en uniek half overdekt skatepark.

In de tweede fase zal de overgebleven Veemarkthal gerenoveerd worden. We onderzoeken welke nieuwe dakbedekking hier gewenst is. Tegelijkertijd gaan we na welke nieuwe functies en activiteiten er kunnen plaatsvinden onder de gerenoveerde hal. In een derde fase wordt de oostelijke zone van de Veemarkt heraangelegd tot stedelijk park.
 

Waarom ontharden we?

We breken uit en dat is goed voor elke Truienaar!

Ontharding
… dat zorgt voor minder wateroverlast en helpt bij droogte;
… dat maakt dat het minder heet wordt in de stad;
… dat is goed voor het klimaat en de samenleving;
… dat verbetert onze luchtkwaliteit;
… dat zorgt voor een grotere biodiversiteit;
… dat is goed voor onze bodem.

Naar top