Vaststelling Afrikaanse varkenspest in België

dinsdag 18 september 2018

Vorige week werden in België twee everzwijnen gevonden die drager zijn van het virus van de Afrikaanse varkenspest. Deze ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, kledij, …) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens. De nieuwste besmettingen in Europa zouden het gevolg kunnen zijn van het achterlaten van etensresten door reizigers uit besmette gebieden. Voor de mens is er geen enkel risico, maar de bestrijding van deze ziekte is essentieel vanuit het oogpunt van de dierengezondheid en de economie.

Verspreiding Afrikaanse varkenspest tegengaan

Om verspreiding van Afrikaanse varkenspest te verhinderen is het belangrijk om volgende maatregelen toe te passen op het ganse Belgische grondgebied. Hiervoor wil het Agentschap beroep doen op jouw medewerking.

Enerzijds dient er monitoring te gebeuren:               

Bij het vaststellen van een ziek dier of karkas van een everzwijn, is het belangrijk een onmiddellijke melding te doen

 

Het transport van het kadaver zal gebeuren door een agent van ANB of het DNF met respect van de regels voor bioveiligheid.

Anderzijds wenst het Federeaak Agentschap voor de Voedselveiligheid te wijzen op het belang van de bioveiligheid. Dit zijn maatregelen die specifiek bij de jacht op everzwijnen belangrijk zijn.

Volgende maatregelen in dit kader dienen in acht genomen te worden bij elke jachtpartij:
1° De handen wassen met water en zeep na de jacht.
2° Al het materiaal dat gebruikt werd bij de jacht reinigen en ontsmetten, met inbegrip van de voertuigen.
3° De kledij die tijdens de jacht werd gedragen, wassen aan een hoge temperatuur (minstens 60°C).
4° Gedurende minstens 72u na contact met een everzwijn niet in contact komen met varkens.

Op zoek naar meer informatie?
Algemene info over de ziekte vind je hier
Specifieke info over de ziekte vind je hier
Achtergrondinformatie, in Vlaanderen.
 

Meldpunt everzwijnen

Everzwijnen zijn bovendien sterk in opmars in Limburg. In onze buurgemeente Heers werden al everzwijnen gespot. Everzwijnen kunnen aangereden worden in het verkeer, schade aanbrengen aan landbouwgewassen (vreetschade mais) en weilanden (wroeten naar aardwormen) maar ze durven ook private tuinen om te woelen, op zoek naar lekkers. Het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente nog geen waarnemingen gebeurd van everzwijnen, maar we verwachten dat de populatie op termijn ook zal afzakken naar onze stad.

Heb je een everzwijn gezien? Meld het.
Er werd voor Limburg een meldpunt opgezet, waar je kan laten weten dat je een everzwijn hebt gezien of dat je schade hebt waarvan je vermoedt dat de zwijnen die hebben veroorzaakt. Vermeld zeker om hoeveel everzwijnen het gaat, het tijdstip en de plaats van waarneming en eventueel foto’s. Deze gegevens worden gebruikt door de wildbeheerseenheden om hun beheer op de populatie af te stemmen en de nodige maatregelen te nemen.

Opgelet: meldingen van schade geven niet automatisch recht op een schadevergoeding. Via de website van het Agentschap Natuur en Bos, www.natuurenbos.be, kan je formulieren invullen om hiervoor in aanmerking te komen. Ga naar formulieren, rubriek ‘overlast en schade’.

Meldpunt everzwijnen
melding.everzwijnen@telenet.be
M 0468 58 3795

Meer info?

Everzwijn - Afrikaanse Varkenspest