Vacatures

Vacatures bij de stad Sint-Truiden
Momenteel zijn we op zoek naar een preventieadviseur (A1a-A2a). Bekijk de functieomschrijving en voorwaarden in het bestand onderaan deze pagina.

Lijkt dit de geknipte job voor jou? Solliciteer dan uiterlijk voor 1 juli 2018 via talent@sint-truiden.be en bezorg ons jouw motivatiebrief, cv, een kopie van het vereiste diploma / de vereiste diploma’s en een geldig uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden op het moment van het afsluiten van de kandidaturen). Of bezorg ons per post jouw kandidatuur:
Stad Sint-Truiden
Kristien Wijnants (directeur personeel)
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Spontane sollicitatie?
Spontaan solliciteren bij de stad Sint-Truiden kan via dit formulier.

Algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden
Om toegang te hebben tot een functie bij het stadsbestuur, moeten de kandidaten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3° moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de stad.

De Stad Sint-Truiden selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Het organogram van de stad Sint-Truiden kan je hieronder downloaden.

Werken als jobstudent voor de stad Sint-Truiden?