Vacatures

Vacatures bij de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg is momenteel op zoek naar vrijwillige brandweerlui. Meer info over de vacatures vind je hier.

Spontane sollicitatie?

Spontaan solliciteren bij de stad Sint-Truiden kan via dit formulier.
 

Algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Om toegang te hebben tot een functie bij het stadsbestuur, moeten de kandidaten:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3° moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de stad.

De Stad Sint-Truiden selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Het organogram van de stad Sint-Truiden kan je hieronder downloaden.

Werken als jobstudent voor de stad Sint-Truiden?

BijlageGrootte
PDF icon Organogram van de stad Sint-Truiden136.34 KB