Updates van de stad Sint-Truiden over het corona-virus

donderdag 12 maart 2020

Hieronder kan je de laatste updates opvolgen van het stadsbestuur van Sint-Truiden in verband met corona-maatregelen.

Update - 12/03/2020, 23u55

Update corona  

Zonet heeft de federale regering haar maatregelen bekend gemaakt voor de verdere indijking van het coronavirus in ons land. De federale regering neemt de coördinatie hiervan vanaf nu in de hand.

Vanaf vrijdagavond 13 maart om middernacht tot en met vrijdag 3 april geldt het volgende:

 • Alle scholen zijn gesloten. Er wordt opvang georganiseerd voor de zorgverstrekkers en zij die enkel terechtkunnen bij de grootouders. Kinderopvanginitiatieven blijven open.
 • Alle cafés, restaurants en discotheken zijn gesloten.
 • Alle culturele, sportieve, recreatieve en folkloristische evenementen en activiteiten, ongeacht de inhoud of de grootte, kunnen niet doorgaan
 • Alle handelszaken die (dieren)voedingswaren aanbieden en apotheken blijven geopend volgens de reguliere openingsuren. Alle andere handelszaken zijn enkel open in de week.
 • Er wordt aangeraden om de maatregelen rond telewerken en vergaderingen te verscherpen

Het stadsbestuur bekijkt morgen, vrijdag 13 maart, wat de maatregelen specifiek voor Sint-Truiden betekenen en wat dit inhoudt voor de dienstverlening.

 

Update - 12/03/2020, 21u

Stad wacht beslissing van federale veiligheidsraad af 

De stad Sint-Truiden wacht op de beslissingen van de federale veiligheidsraad alvorens verdere lokale maatregelen te nemen. 

 

Update - 11/03/2020, 20u

Richtlijnen voor organisatoren 

Graag informeren we u over versterkte maatregelen die als doel hebben COVID-19-virus (coronavirus) onder controle te houden. Organiseert u een activiteit, dan vragen we u onderstaande richtlijnen geformuleerd op woensdag 11 maart 2020 door de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg Michel Carlier af te toetsen aan uw activiteit en op basis hiervan te beslissen of uw activiteit al dan niet kan doorgaan.

1. Verbod op indoor activiteiten met meer dan 1000 deelnemers
Het politiebesluit van waarnemend gouverneur van de provincie Limburg Michel Carlier verbiedt alle indoor activiteiten met meer dan 1000 deelnemers.

2. Extra richtlijnen voor outdoor activiteiten en activiteiten van minder dan 1000 deelnemers
Wij roepen u als organisator op om onderstaande richtlijnen af te toetsen aan de activiteit(en) die u organiseert. Op basis van deze richtlijnen – kan u zelf en autonoom beslissen of u uw activiteit laat doorgaan of niet.

 • Aantal personen dat samenkomt: hoe meer personen er aanwezig zijn, hoe meer kans op besmetting en op verdere verspreiding.
 • Intensiteit tussen de mensen die samenkomen: is er veel interactie tussen de mensen of is dit een eerder ‘passieve’ bijeenkomst? Nauw contact (zoals dicht opeengepakt staan tijdens een concert) zal uiteraard tot meer transmissie van infectieziekten leiden dan een vluchtig cursorisch contact (zoals elkaar passeren in de gang).
 • Duur van het contact: zijn dezelfde personen gedurende lange tijd gezamenlijk aanwezig of zijn mensen eerder aanwezig voor korte duur en verspreid doorheen de tijd? Langdurig contact is meer risicovol voor transmissie dan een kortstondig contact.
 • De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen: hoe groot is de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd? Kunnen mensen voldoende afstand bewaren? Is er voldoende ventilatiemogelijkheid? Een afgesloten of slecht geventileerde ruimte leidt tot een accumulatie van virale partikels die als droplets worden uitgehoest door besmette personen. Activiteiten in openlucht zijn minder risicovol.
 • Mengeling van leeftijden: richt de activiteit zich op één specifieke leeftijds-/doelgroep of is er een mix aanwezig? Zijn er deelnemers die afkomstig zijn van risicogroepen. Bij Covid19 weten we dat vooral oudere mensen een hoger risico hebben op ernstige ziekte. Kinderen worden niet ernstig ziek door Covid19, maar kunnen in hun jeugdige slijmvliezen zeer grote hoeveelheden virus produceren en wandelen dan rond in een wolkje van viruspartikels. Het samenbrengen van kinderen met bejaarden is in de huidige situatie dan geen goed idee.
 • Haalbaarheid van de maatregelen: kunnen maatregelen om besmetting en verdere verspreiding van het virus te voorkomen realistisch en effectief ingezet worden? Bij elke voorgestelde “social distancing”-maatregel moet goed nagedacht worden over de haalbaarheid van de maatregel.
 • Noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit: kan de activiteit op een later moment plaatsvinden? Sommige activiteiten die eventueel tot transmissie zouden kunnen leiden zijn noodzakelijk (bijvoorbeeld dringende hulpverlening). Andere activiteiten (zoals een schoolfeest) zijn uitstelbaar zonder al te veel ernstige gevolgen.

3. Doelgroep 65+

 • Alle activiteiten voor 65-plussers georganiseerd door de stad worden afgelast
 • Aan externe organisatoren wordt ten stelligste afgeraden de geplande activiteiten voor 65-plussers te laten plaatsvinden.

Namens burgemeester Veerle Heeren, stad Sint-Truiden

 

Update - 11/03/2020, 19u45

Voetbalwedstrijd STVV gaat door zonder indooractiviteiten

De burgemeester van Sint-Truiden heeft kennis genomen van het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg, waarbij alle indooractiviteiten van meer dan 1000 bezoekers worden verboden tot en met 31 maart 2020.

Dit heeft repercussies voor de organisatie van de voetbalwedstrijd STVV – Anderlecht en de daaropvolgende thuismatchen. Na constructief overleg met de voetbalclub heeft de burgemeester beslist dat daardoor de indooractiviteiten voor, tijdens en na de vermelde competitiewedstrijd niet kunnen doorgaan. De wedstrijd zelf kan wel bijgewoond worden.

Indien er van hogerhand nieuwe, aangescherpte maatregelen genomen worden voor de indijking van het coronavirus, zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd.

 

Update - 11/03/2020, 11u45

Stad sluit buurtrestaurants en last ‘PickNick Antique’ af: “veiligheid en voorzichtigheid staan voorop”

Naar aanleiding van de maatregel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke om de lokale dienstencentra te sluiten uit voorzorg voor het coronavirus, heeft de stad Sint-Truiden beslist om de buurtrestaurants in de deelgemeentes tot 3 april te sluiten.

Na constructief overleg met de voorzitter van seniorenraad Marina Beckers en de schepen van Seniorenzaken Jurgen Reniers, zal ook de activiteit ‘PickNick Antique’ afgelast worden. Hierop zouden donderdag 12 maart ruim 340 senioren verzamelen in ‘t Veilinghuis. Zij zijn een kwetsbare groep en daarom is het belangrijk om alle mogelijke risico’s uit te sluiten.

“Veiligheid en voorzichtigheid staan voorop. Om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, kiezen we ervoor om ‘PickNick Antique’ én al onze toekomstige seniorenactiviteiten tot 3 april te annuleren. Ook onze buurtrestaurants waar veel ouderen samenkomen, zullen we zolang sluiten. Daarnaast roepen we verenigingen en private instanties die initiatieven voor senioren organiseren op om geen risico’s te nemen en voorzichtig te zijn”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

afbeelding virus corona