Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel strafregister is een officieel document dat het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden vervangt. Het uittreksel vermeldt jouw effectief uitgesproken vonnissen, die opgenomen zijn in het strafregister. Je hebt dit uittreksel meestal nodig voor sollicitaties of voor het werken met jongeren.

Er bestaan 3 modellen:

Model 2 (596-2)
Heb je nodig voor specifieke activiteiten met kinderen en jongeren zoals:

 • opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan minderjarigen
 • kinderbescherming
 • animatie van minderjarigen
 • begeleiding van minderjarigen

Bvb. adoptie, functie in het onderwijs, jeugdmonitor, vrijwilliger in een jeugdbeweging, buschauffeurs, stewards,...

Model 1 (596-1)
Heb je nodig voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld zoals:

 • verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen
 • beroepsverboden
 • transport en reizen
 • wapens, veiligheid, dienstplicht, militie
 • milieu
 • bepaalde commerciële activiteiten, consumentenbescherming, participatie verkiezingen, octrooien

Bvb. wapen- of jachtvergunning, vervoer van personen en goederen, militairen

Basismodel (595)
Heb je nodig voor alle andere redenen zoals:

 • sollicitaties
 • werk
 • bezoek gevangenis
 • aanvraag visum

Geldigheid?
3 maanden geldig

Leveringstijd in Sint-Truiden?
Basismodel (595) en model 1 (596-1)

 • onmiddellijk indien blanco strafregister
 • indien strafregister: 5 werkdagen

Model 2 (596-2)

 • 5 werkdagen 

Opgelet:

Voor wie?
Iedere inwoner van de stad Sint-Truiden

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?

 

 • Via het aanvraagformulier, dat je hieronder kan downloaden. Indien je het document aanvraagt, wordt het gratis per post verstuurd. De behandeling hiervan duurt minstens 1 week vanaf ontvangst door de dienst bevolking.
 • Persoonlijk aan het stadsloket rekening houden met bovengenoemde leveringstijd. Je kan hiervoor een afspraak maken. Je mag volmacht geven aan een derde door het formulier hieronder te downloaden.

Je vraagt je attest rechtstreeks bij het Centraal Strafregister Brussel  aan als 

 • je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in Sint-Truiden
 • gerechtelijk en administratieve instantie
 • rechtspersoon (vennootschap, vzw,...)
 • diplomaat en andere bijzondere statuten

Wat moet je doen?
Als je een gereglementeerde activiteit (model 1: 596-1) uitoefent, download je bij voorkeur hieronder het aanvraagformulier voor gereglementeerde activiteiten. Dit doe je ook als je een activiteit zal doen, waarbij je in contact komt met minderjarigen (model 2: 596-2).

Je laat dit formulier invullen door de werkgever, de organisatie, de vereniging, …, aan wie je jouw uittreksel moet overhandigen.

Vervolgens bezorg je dit aanvraagformulier aan de dienst bevolking.
Voor andere, niet gereglementeerde activiteiten (basismodel 595) kan je hieronder het formulier niet-gereglementeerde activiteiten downloaden

Wat meebrengen/melden bij aanvraag?

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Reden van de aanvraag
 • Gebruik in binnen- of buitenland
 • Volmachtformulier + aanvraagformulier + kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

Bij het Centraal Strafregister Brussel

Hoe afhalen?
Persoonlijk aan het stadsloket.
Je mag volmacht geven aan een derde door het formulier hieronder te downloaden.

Het model wordt naar jouw adres gestuurd als je voor deze afleveringswijze kiest.

Bij het Centraal Strafregister Brussel

Wat meebrengen bij afhaling?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmacht en kopie identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt)

Bij het Centraal Strafregister Brussel

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtformulier244.47 KB
PDF icon Aanvraagformulier niet-gereglementeerde activiteit99.83 KB
PDF icon Aanvraagformulier gereglementeerde activiteit211.2 KB