Uitbreidingsronde Kind en Gezin 2021

Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren. Organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om subsidies te krijgen. Er werden in samenspraak een aantal objectieve criteria vastgelegd.

Op deze pagina kan je de criteria voor de uitbreidingsronde 2021 voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor baby’s en peuters terugvinden. We leggen hier ook de te volgen procedure uit voor de stad Sint-Truiden. 

Aanvraagprocedure
De opvanginitiatieven die hiervoor in aanmerking komen, kunnen hun aanvraagformulier indienen via het platform van Opgroeien (beslissingskader en oproep vanuit Opgroeien volgt) en het lokaal bestuur van de stad Sint-Truiden.

Voor het indienen van het aanvraagformulier bij het lokaal bestuur kan je een e-mail sturen naar info@sint-truiden.be tav het college van burgemeester en schepenen of naar info.kinderopvang@sint-truiden.be tav het college van burgemeester en schepenen. De deadline om een aanvraag in te dienen en de nodige contactgegevens van Opgroeien worden gecommuniceerd in het beslissingskader van Opgroeien.

Na het verstrijken van de deadline worden de aanvraagformulieren behandeld op het lokaal overleg kinderopvang (LOK) Sint-Truiden.

Aan de hand van de criteria wordt er per aanvraagformulier een score gegeven door het LOK.

Deze score samen met het advies van het LOK worden dan ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. Het lokaal bestuur bezorgt dit advies vervolgens aan Opgroeien.