Uitbreiding van de zone 30 in de binnenstad

vrijdag 1 december 2017
Het stadsbestuur van Sint-Truiden breidt de zone 30 in de binnenstad sterk uit. Samen met de invoering van de snelheidsbeperking komen er ook begeleidende verkeersmaatregelen op maat van de verschillende buurten binnen de nieuwe zone. De veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers staat hierbij voorop.

Het gebied van de zone 30 zal zich verder uitstrekken over het volledige stationskwartier, de wijk Sint-Pieter, Schurhoven, en de zone tussen de Ziekerenweg, de N3 en de spoorweg. Daarnaast komt de snelheidsbeperking er ook in de schoolomgevingen van de Naamsesteenweg, de Speelhoflaan, de Gazometerstraat, de Halmaalweg en de Tichelrijlaan.

Flankerende maatregelen
De signalisatie op het terrein wordt de komende weken aangepast. Hierna treedt de snelheidslimiet overal in voege. De beperking zal gepaard gaan met aangescherpte politiecontroles. Verder komen er in de verschillende zones ook flankerende maatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat chauffeurs effectief hun vaart minderen en de zachte weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen.

De stadsdiensten zullen de nieuwe zone 30 hiervoor in detail onder de loep nemen. In functie daarvan worden de begeleidende maatregelen stapsgewijs uitgerold. De Naamsevest en de omliggende straten zijn als eerste aan de beurt.

Zo komt er enkelrichtingsverkeer in de Spiegelstraat (naar de Lepelstraat) en in de Slagmolenstraat vanaf de Lepelstraat naar de Naamsevest. In de Spaansebrugstraat worden de parkeerplaatsen tussen huisnummers 36 en 4 opgeheven en aan het Europaplein vermindert het aantal rijstroken. Dat moet het overzicht van de zachte weggebruikers verbeteren. Om die reden kwamen er onlangs ook paaltjes aan de busstrook ter hoogte van het kruispunt van de Naamsevest met de Clockemstraat.

Meer info?

Afbeelding uitbreiding zone 30 in binnenstad Sint-Truiden