Uitbreiding projectzone van de Hasseltsesteenweg (N722)

Bezig
Start 29-11-2023
De projectzone wordt verlengd waardoor er bijkomende voorbereidingen worden getroffen.

De oorspronkelijke projectzone van de Hasseltsesteenweg (N722), vanaf de rotonde van Melveren tot Ecobeton, wordt een stukje verlengd tot voorbij huisnummer 190. Die verlenging heeft enkele gevolgen voor de omgeving:

  • De startdatum van de effectieve vernieuwing verschuift naar midden 2024.
  • We maken een nieuwe zone bouwrijp.
  • De nutsmaatschappijen breiden hun zone uit. 

Verlenging projectzone

Door de langere projectzone, moeten we bijkomende voorbereidingen treffen. Daardoor start de effectieve vernieuwing midden 2024 in plaats van in het voorjaar. AWV bezorgt daar later meer info over.

Nutsmaatschappijen

Vanaf januari 2024 vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen in de uitbreidingszone. Zij werken voornamelijk in de bermen en met plaatselijke verkeershinder. Fluvius heeft de leiding over de werken en zorgt ervoor dat de zone waar ze al gewerkt hebben, naar oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht zonder openliggende putten of sleuven. 

Met alle vragen over de nutswerken kan je terecht bij Fluvius via www.fluvius.be/nl/storingen-en-werken, 078 35 35 34 of bij de aannemer ter plaatse. 

Naar top