Uitbreiding captatieverbod uit ONbevaarbare waterlopen in Limburg

woensdag 10 juli 2019

De gouverneur van de provincie Limburg breidt het capatatieverbod verder uit! In overleg met de experten uit het Limburgs Droogteoverleg breidt de gouverneur met ingang van 25/7/2019 het captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen in Limburg, met uitzondering van captatie (dus waar het WEL nog mag):

  • In de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • In de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • In de Berwijn in Voeren.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het  aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Meer informatie over het captatieverbod vind je terug op de website van Crisis Limburg!

Uitbreiding captatieverbod uit ONbevbaarbare waterlopen in Limburg