Uitbatingsvergunning voor handcarwashes

Als je een handcarwash wil openen in Sint-Truiden, dien je voorafgaand een uitbatingsvergunning te verkrijgen.

Handcarwash
Een handcarwash is een vestigingseenheid zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken, waar door werknemers en/of andere betrokkenen bij de handcarwash motorvoertuigen van derden manueel worden gewassen/gepoetst en/of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen e.d. Eventueel kan de activiteit op andere locaties plaatsvinden dan de vestigingseenheid.

Gevestigde handcarwashes die al open waren voor de inwerkingtreding van dit reglement genieten van een overgangsperiode van 6 maanden, ingaand op het moment van de inwerkingtreding van het reglement (1 november 2021), om een uitbatingsvergunning aan te vragen.

De vergunning dient steeds op eerste vordering van een bevoegd controlerende ambtenaar ter inzage worden afgegeven.

Hoe aanvragen?

Voor elke uitbating van een handcarwash moet schriftelijk een uitbatingsvergunning aangevraagd worden bij de burgemeester door middel van het aanvraagformulier.

Bij het aanvraagformulier van de uitbatingsvergunning dien je heel wat bewijsstukken toe te voegen. Aan de hand van deze bewijsstukken zal de burgemeester de nodige onderzoeken laten uitvoeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een handcarwash.

De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd en/of bepaaldevoorwaarden te koppelen aan de vergunning.

De uitbatingsvergunning is een vergunning die wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid. De uitbatingsvergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater noch kan zij worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

BijlageGrootte
PDF icon Reglement op handcarwashes317.44 KB
PDF icon Aanvraagformulier handcarwash385.24 KB