Uitbatingsvergunning voor seksuitbatingen

Vanaf 1 januari 2024 dient elke seksuitbating op het grondgebied van de stad Sint-Truiden verplicht te beschikken over een uitbatingsvergunning. Dit is een vergunning uitgaande van de burgemeester die aan de uitbater het recht verleent een seksuitbating uit te baten op de aangeduide vestigingseenheid.

Wat?

Een seksuitbating is een publiek toegankelijke inrichting die, in hoofdzaak dan wel in bijzaak, gericht is op het aanbieden van seksuele dienstverlening of handelingen, al dan niet tegen betaling, doch steeds op vrijwillige basis. Hieronder kan onder meer worden verstaan een bordeel/privéhuis, een champagnebar/gentlemenslub, een erotisch massagesalon, een fetisjbar, een kortverblijf/daghotel (kamers), een parenclub, een erotische bar, een peepshow, een toplessbar, een sekscinema, een paaldansclub, etc. Deze lijst is niet exhaustief.

Hoe aanvragen?

Een uitbatingsvergunning kan digitaal aangevraagd worden via bovenstaande knop. Je aanvraag dient te bestaan uit een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, samen met een aantal bewijsstukken:

  • Inschrijving KBO en statuten;
  • Overzicht van alle personen betrokken bij de uitbating incl. kopie ID, bewijs van aansluiting/aangifte, uittreksel strafregister;
  • Bewijs beschikken over vestigingsplaats;
  • Bewijs totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte;
  • Bewijs verplichte aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand en ontploffing.

Indien op basis van bovenstaande informatie vragen rijzen, kan er bijkomende informatie opgevraagd worden.

Aan de hand van deze bewijsstukken zal het lokaal bestuur de nodige onderzoeken laten uitvoeren om te bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor het uitbaten van een seksuitbating. Vervolgens wordt beslist of de uitbatingsvergunning wordt verleend of niet.

Geldigheid van de vergunning

De vergunning is geldig:

  • na goedkeuring door de burgemeester, én;
  • vanaf datum van betaling van de openingsbelasting (uitgezonderd gevestigde uitbatingen voor inwerkintreding reglement) en jaarlijkse belasting. Raadpleeg het belastingreglement via de link hieronder.

De burgemeester kan beslissen om de vergunning te beperken in de tijd en/of bepaalde voorwaarden te koppelen aan de vergunning.

Ingeval van een weigering is een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater voor dezelfde vestigingseenheid pas mogelijk 6 maanden na de weigeringsbeslissing.

Alle wijzigingen in de seksuitbating dienen onmiddellijk te worden gemeld. Wijzigingen met betrekking tot de vestigingseenheid, uitbater of nieuwe zaak betekenen een nieuwe uitbatingsvergunningaanvraag.

Naar top