Tweede reispaspoort

Let op! Coronamaatregelen!

Niet-essentiële reizen naar het buitenlandworden ten stelligste afgeraden. Volg steeds de maatregelen die van toepassing zijn in het land van bestemming en de maatregelen bij je terugkeer naar België. 

Je kan uitzonderlijk een tweede reispaspoort aanvragen. Onze medewerker zal jouw aanvraag grondig onderzoeken omdat een tweede paspoort vaak niet nodig is. Jouw aanvraag moet dus voldoende gemotiveerd zijn en een tweede reispaspoort moet noodzakelijk zijn.

Opgelet! Wees voorzichtig met het gebruik van 2 reispaspoorten. Gebruik steeds het juiste boekje met binnenkomst- en verblijfsvisum of binnenkomststempel om het betreffende land binnen te komen, erin te reizen en opnieuw te verlaten. Als je het verkeerde reispaspoort voorlegt, kan je ernstige problemen ondervinden.

Vooraleer je vertrekt ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken en de brochure ‘Reis wijs'.

Je kan jouw reis ook nog registreren op TravellersOnline. Zo kan FOD Buitenlandse Zaken gemakkelijker met jou in contact komen bij een noodsituatie zoals een natuurramp, een crisis of een ernstig ongeluk.

Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming .

Wanneer?

 • Voor meerdere werkgerelateerde reizen waarbij het eerste reispaspoort soms enkele dagen op de ambassade moet blijven omwille van de visa. Er staan in de eerste reispas geen 5 lopende visa afgegeven in het afgelopen jaar. FOD Buitenlandse Zaken moet toestemming geven om een tweede reispaspoort af te leveren
 • Voor meerdere werkgerelateerde reizen met in het eerste reispaspoort minstens 5 lopende visa afgeleverd in het afgelopen jaar
 • Voor reizen naar landen met onderling gevoelige en gespannen relaties. FOD Buitenlandse Zaken moet toestemming geven om een tweede reispaspoort af te leveren

 

Tip?
Voor personen die veel reizen, bestaat er het reispaspoort 64 bladzijden.

Geldigheid?

 • Volwassenen: 7 jaar
 • Kinderen: 5 jaar
 • Geen verlenging mogelijk

Leveringstermijn?

 • Normale leveringstermijn: circa 7 werkdagen

Opgelet! Indien leveringsdag op een feestdag valt, is jouw reispaspoort pas beschikbaar op de eerstvolgende werkdag. Hou er rekening mee dat dienst Burgerzaken gesloten is op maandag.

Spoedprocedure?

 

Prijs?

 • Gewone procedure volwassenen 7 werkdagen: 84 euro
 • Gewone procedure jonger dan 18 jaar: 44 euro

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de dienst bevolking, hiervoor kan je een afspraak maken.

Opgelet! Minderjarige kinderen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn en dit vergezeld van één van de ouders.

Wat moet je doen?
Onze medewerker scant jouw vingerafdrukken en jouw pasfoto. Je tekent de aanvraag digitaal.

Kinderen jonger dan 6 jaar zijn vrijgesteld van handtekening en van vingerafdrukken.
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar zijn enkel vrijgesteld van het nemen van vingerafdrukken.

Als ouder onderteken je altijd het aanvraagformulier.

Je kan ook een andere persoon volmacht geven om jouw reispaspoort af te halen door onderstaand formulier te downloaden.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Al jouw identiteitsbewijzen en paspoorten, ook als ze niet meer geldig zijn
 • Recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoet aan de voorwaarden van de fotomatrix!
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach). Verder geen bril, sjaal of jas dragen
 • Persoonlijke, schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag voor toeristische redenen met lijst van bestemmingen
 • Schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag door werkgever of bedrijf om beroepsredenen en met lijst van bestemmingen
 • Attest van minstens 1 ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele reispaspoort (en niet een kopie) meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven. Of je hebt op jouw reispaspoort minstens 5 visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Opgelet!

 • Indien je reist naar landen in conflict met elkaar, vermeld je in jouw aanvraag deze landen. Indien mogelijk voeg je een kopie bij van de visa of grensoverschrijdingsstempels van het nog geldige reispaspoort, die een probleem zouden kunnen opleveren voor een visum of voor het verwerven van toegang tot een ander land.
 • Lees zeker ook de reisadviezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

 

Hoe afhalen?
Persoonlijk aan het stadsloket
Je mag ook een andere persoon volmacht geven om jouw reispaspoort af te halen door het formulier hieronder te downloaden.

Opgelet! Afhalen reispaspoort van minderjarigen kan enkel door de ouder waar de minderjarige is ingeschreven tenzij deze ouder volmacht verleent aan een andere volwassene (volmacht + kopie identiteitskaart volmachtgever).
Wat meebrengen bij afhaling?

 • Identiteitsbewijs
 • Eventueel volmachtformulier + kopie identiteitskaart (indien je niet persoonlijk langskomt)

Opgelet! Kinderen moeten niet aanwezig zijn bij de afhaling!

BijlageGrootte
PDF icon Volmachtformulier275.84 KB