Trudofeesten 2019 officieel van start

zaterdag 24 november 2018

In 1893 vonden voor het eerst de Trudofeesten plaats, een reeks evenementen ter ere van stadsstichter Trudo. Deze herdenkingsfeesten keerden nadien om de zeven jaar terug, zij het met een paar tussenpozen. Tradities zijn er om in ere te houden. Daarom is er volgend jaar een nieuwe editie van de Trudofeesten. Het belooft een memorabele en spectaculaire editie te worden. Het feestjaar wordt dit weekend alvast officieel geopend.

Officiële opening
Op vrijdag 23 november, de feestdag van de stichter van Sint-Truiden,  organiseerde de parochiefederatie Sint-Trudo om 19u30 een processie van hoop en verbondenheid als plechtige opening van het Trudojaar. Het schrijn van de Heilige Trudo werd daarbij van de abdij naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk gedragen onder begeleiding van tientallen vaandels en honderden lampionnen. De parochiefederatie Sint-Trudo heeft dit weekend stemmingsvol ingezet en een boeiend jaarprogramma uitgewerkt. 

De apotheose van het openingsweekend volgt op zondag 25 november om 11u met een Eucharistieviering in de O.L.V-kerk en de officiële voorstelling van het programma van de Trudofeesten.

 

Massaspektakel
Wie Trudofeesten zegt, denkt meteen ook aan een feestelijke parade, optocht of massaspektakel. Bleven de meeste mensen daarvoor op hun honger zitten, tijdens de vorige twee edities, dan staat nu al vast dat volgend jaar een massaspektakel te zien is op een gigantisch podium op de Grote Markt. Via allerhande speciale effecten wordt het leven van Trudo op een verrassende en magische manier verteld en gereconstrueerd. Het moet een onvergetelijk beleving worden voor jong en oud.

Naast professionele acteurs, zullen we hiervoor ook een beroep doen op Truienaren die kunnen meespelen in het spektakel. De stad is verder ook op zoek naar mensen die willen helpen bij het maken van kostuums, het bouwen van decors en het verzorgen van de catering. De ticketverkoop voor het massaspektakel gaat waarschijnlijk in maart van start.

 

Impulsprogramma
Bovenop het massaspektakel trekt de stad Sint-Truiden 55.000 euro uit voor de ondersteuning van kwalitatieve projecten of activiteiten die een duidelijke link hebben met Sint-Trudo of het DNA van Sint-Truiden. Na een eerste subsidieronde werden 8 lokale projecten en activiteiten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 32.100 Euro.

Zo krijgen vzw Museum Vlaamse Minderbroeders subsidies voor de tentoonstelling ‘Franciscus en de sultan, een vredesmissie in tijden van oorlog; De Boerebloos voor de kortfilm ‘Sinttruinse Wóttels en de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden voor een fototentoonstelling over de Trudofeesten anno 1893. KUNST-GROEN vzw krijgt een toelage voor de uitwerking van een kunstproject op ’t Speelhof, het Begijnhof Buurtcomité Sint-Truiden voor het project ‘Door andere Ogen in de Begijnhofkerk en  Sint-Truidense Schatten vzw voor de tentoonstelling ‘Uit de Abdij’. De Bòddelkèèr krijgt de nodige ondersteuning voor een straattheatervoorstelling rond de figuur van Trudo  en Stephan Elen & Rudi Festraerts krijgen subsidies voor de productie van een Trudo-lied in het Sint-Truidens dialect.

 

Trudofeesten 2019 officieel van start