Transgender

Je kan een procedure bij de ambtenaar burgerlijke stand opstarten om administratief en juridisch van geslacht te veranderen. Na het doorlopen van een aantal stappen zal de M/V op jouw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast worden. Uiteraard zal je ook je voornaam wijzigen. Dit kan je voor of na de geslachtsregistratie doen.

Voor wie?

  • Ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Sint-Truiden vanaf de leeftijd van 16 jaar
  • Belg woonachtig in het buitenland en geboren in Sint-Truiden

Bijkomende voorwaarde minderjarigen vanaf 16 jaar?
Jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger moeten toestemming geven

Prijs?

Opgelet! Je zal een nieuwe identiteitskaart, vreemdelingenkaart, reispaspoort , rijbewijs moeten aanvragen. Hiervoor moet je betalen.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerlijke stand

Opgelet! Als je niet bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, wend je je tot de dienst Burgerlijke stand van jouw geboorteplaats.

Wat moet je doen?

Stap 1: aangifte
Je overhandigt een eerste verklaring waarin je vermeldt dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in jouw geboorteakte, niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

Als minderjarige 16-plusser geef je ook een verklaring af van een kinder- of jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Onze medewerker informeert je uitgebreid over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen. Je krijgt een ontvangstbewijs en een brochure met meer informatie.

Vervolgens stuurt onze medewerker jouw dossier binnen de 3 dagen naar de procureur des Konings, die 3 maanden tijd heeft om een advies te formuleren.
 

Stap 2: opmaak van de akte
Minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte overhandig je een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Je bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Als minderjarige 16-plusser heb je geen bijstand nodig van ouders of wettelijke vertegenwoordiger en is een verklaring van de kinder- of jeugdpsychiater niet meer nodig.

Daarna maakt de ambtenaar burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Stap 3: Voornaamswijziging voor of na geslachtsregistratie op te starten
Je doet een aanvraag bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie 

Opgelet! Vanaf 12 jaar kan je voornaamswijziging aanvragen indien je bijgestaan wordt door jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Wat moet je meebrengen bij bezoek dienst burgerlijke stand?

Meer info?