Trage wegen

Het project

Van een eeuwenoude buurtweg tot een onbekend wandelpad of nieuw doorsteekje tussen wijk en centrum: voor fietsers, wandelaars en ruiters maken trage wegen het verschil. Ze zijn veilig, snel, gezond, mooi en bovenal het verkennen waard. Haspengouw telt tal van deze charmante, vaak nog te ontdekken, voetwegen en het lokaal bestuur Sint-Truiden wil het potentieel van deze wegen verder onderzoeken en hier op inzetten.

Op 4 juli 2022 haalde Sint-Truiden het subsidietraject Trage Wegen binnen in kader van het Herstelfonds Europa. Dit subsidietraject wordt vanaf najaar 2022 uitgerold. We inventariseren eerst alle Truiense voetwegen om vervolgens in te zetten op het maken van duurzame verbindingen tussen mens, natuur en landbouw. Zo kunnen de voetwegen onder andere een belangrijke rol spelen in het verbinden van dorpskernen en waterbeheersing voor de toekomst.

Om de Truiense voetwegen echt terug op de kaart te zetten werd een uitgebreid plan van aanpak opgemaakt met 5 doelstellingen:

Doel 1: Volledige digitalisering van de voetwegen en het ter beschikking stellen van deze info aan de burger;

Doel 2: Het uitwerken van een beleidskader ter ontsluiting van dorpskernen en verbindingen met recreatieve netwerken en het ontwikkelen een toekomstvisie met inbegrip van de aanleg, onderhoud en herkenning van de voetwegen;

Doel 3: Voetwegen gebruiken/ontwikkelen als natuurverbindingen en groene netwerken tussen bestaande en toekomstige waardevolle natuurelementen ifv biodiversiteit;

Doel 4: Door middel van de inrichting van voetwegen bijdragen aan de bestrijding van erosie en akkermodderstromen ten gevolge van klimaatverandering;

Doel 5: Bijdragen aan de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

 

Aangezien Sint-Truiden heel wat bekende en minder bekende voetwegen telt en we dit project grondig willen aanpakken, gaan we gefaseerd te werk:

Fase 1: een inventarisatie, opmaak beleidskader, volledig participatietraject en uittekenen nieuwe routes i.s.m. betrokken partners (2022-2024)

Fase 2: Realisatie van een interactief platform trage wegen ter ondersteuning van de diverse projectonderdelen (2023)

Fase 3: Opmaak en uittesten van een onderhoudsplan van geselecteerde trage wegen op een sociale, duurzame en ecologisch verantwoorde manier (2023)

Fase 4: Duurzame groene inrichting en uitrusting van geselecteerde trage wegen (2023-2024)

Fase 5: Identificatie en herkenbaarheid van +/- 150 trage wegen (2024)

 

OPROEP: Help ons de trage wegen van Sint-Truiden in kaart te brengen: startmoment 19 april 2023

Stad Sint-Truiden wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen. Daarbij is het in een eerste fase belangrijk om het netwerk gedetailleerd in kaart te brengen.
Ook jij kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan!

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Sint-Truiden: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw huis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de stad het netwerk inventariseren, samen met Trage Wegen vzw maar ook met inwoners en lokale organisaties. Op die manier krijgen we een geactualiseerd beeld van de trage wegen en kan het netwerk naar de toekomst toe verbeterd en versterkt worden.

Ga mee op pad en schrijf je in voor het startmoment

Om stap voor stap de toestand van de trage wegen op het grondgebied in kaart te brengen, kunnen we alle helpende handen gebruiken. Heb je zelf wat streekkennis of heb je zin om te ontdekken welke trage wegen er in jouw buurt te vinden zijn?
Schrijf je dan via deze link in voor het startmoment om de trage wegen te inventariseren.
Het startmoment vindt plaats op woensdag 19 april om 19u in Den Andries. Tijdens dit moment krijg je een korte inleiding over het project en zal getoond worden hoe je met een app zelf aan de slag kan gaan om mee de trage wegen op de kaart te zetten.
Het grondgebied is daarbij opgesplitst in kleinere hokjes die we onder de deelnemers zullen verdelen.

 

Lopende procedures

 

Meer info

Meer weten over waar de nog geldige voetwegen liggen op ons grondgebied?
Je kan de voetwegen terugvinden op (klik om de link te openen):

 

Contact

Joris Bortels
Coördinator planning en vergunningen
joris.bortels@sint-truiden.be
trage.wegen@sint-truiden.be

Stadskantoor
Kazernestraat 13 | 3800 Sint-Truiden
www.sint-truiden.be

trage wegen 3trage wegen 2trage wegen 1communicatiebannerPartners