Trage wegen

Het project

Van een eeuwenoude buurtweg tot een onbekend wandelpad of nieuw doorsteekje tussen wijk en centrum: voor fietsers, wandelaars en ruiters maken trage wegen het verschil. Ze zijn veilig, snel, gezond, mooi en bovenal het verkennen waard. Haspengouw telt tal van deze charmante, vaak nog te ontdekken, voetwegen en het lokaal bestuur Sint-Truiden wil het potentieel van deze wegen verder onderzoeken en hier op inzetten.

Op 4 juli 2022 haalde Sint-Truiden het subsidietraject Trage Wegen binnen in kader van het Herstelfonds Europa. Dit subsidietraject wordt vanaf najaar 2022 uitgerold. We inventariseren eerst alle Truiense voetwegen om vervolgens in te zetten op het maken van duurzame verbindingen tussen mens, natuur en landbouw. Zo kunnen de voetwegen onder andere een belangrijke rol spelen in het verbinden van dorpskernen en waterbeheersing voor de toekomst.

Om de Truiense voetwegen echt terug op de kaart te zetten werd een uitgebreid plan van aanpak opgemaakt met 5 doelstellingen:

  • Doel 1: Volledige digitalisering van de voetwegen en het ter beschikking stellen van deze info aan de burger;
  • Doel 2: Het uitwerken van een beleidskader ter ontsluiting van dorpskernen en verbindingen met recreatieve netwerken en het ontwikkelen een toekomstvisie met inbegrip van de aanleg, onderhoud en herkenning van de voetwegen;
  • Doel 3: Voetwegen gebruiken/ontwikkelen als natuurverbindingen en groene netwerken tussen bestaande en toekomstige waardevolle natuurelementen ifv biodiversiteit;
  • Doel 4: Door middel van de inrichting van voetwegen bijdragen aan de bestrijding van erosie en akkermodderstromen ten gevolge van klimaatverandering;
  • Doel 5: Bijdragen aan de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

Aangezien Sint-Truiden heel wat bekende en minder bekende voetwegen telt en we dit project grondig willen aanpakken, gaan we gefaseerd te werk:

  • Fase 1: een inventarisatie, opmaak beleidskader, volledig participatietraject en uittekenen nieuwe routes i.s.m. betrokken partners (2022-2024)
  • Fase 2: Realisatie van een interactief platform trage wegen ter ondersteuning van de diverse projectonderdelen (2023)
  • Fase 3: Opmaak en uittesten van een onderhoudsplan van geselecteerde trage wegen op een sociale, duurzame en ecologisch verantwoorde manier (2023)
  • Fase 4: Duurzame groene inrichting en uitrusting van geselecteerde trage wegen (2023-2024)
  • Fase 5: Identificatie en herkenbaarheid van +/- 150 trage wegen (2024)

Trage wegen van Sint-Truiden in kaart brengen

Stad Sint-Truiden wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen. Daarbij is het in een eerste fase belangrijk om het netwerk gedetailleerd in kaart te brengen.
Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Sint-Truiden: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw huis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

Jammer genoeg kennen we deze trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Daarom wil de stad het netwerk inventariseren, samen met Trage Wegen vzw maar ook met inwoners en lokale organisaties. Op die manier krijgen we een geactualiseerd beeld van de trage wegen en kan het netwerk naar de toekomst toe verbeterd en versterkt worden.

Om stap voor stap de toestand van de trage wegen op het grondgebied in kaart te brengen, kunnen we alle helpende handen gebruiken. Op woensdag 19 april vond het startmoment plaats. Geïnteresseerde deelnemers kregen een korte inleiding over het project en uitleg hoe ze met een app zelf aan de slag kunnen gaan om mee de trage wegen op de kaart te zetten. Het grondgebied is daarbij opgesplitst in kleinere hokjes die onder de deelnemers werden verdeeld. Bekijk de onderverdeling van het grondgebied op deze kaart.

Kon je er die op 19 april niet bij zijn en wil je toch nog meewerken aan de inventarisatie? Laat het ons weten via trage.wegen@sint-truiden.be! Er zijn zeker nog vakjes vrij op de overzichtskaart. Hoe je te werk moet gaan, kan je terugvinden in deze handleiding. Hier wordt eerst nog eens beschreven wat het doel is, gevolgd door de manier waarop er geïnventariseerd dient te worden met de app.

Lopende procedures

Raadpleeg alle bekendmakingen, besluiten en officiële documenten van het project Trage wegen via onderstaande knop

Bekijk de documenten

Meer info

Meer weten over waar de nog geldige voetwegen liggen op ons grondgebied?
Je kan de voetwegen terugvinden op:

Contact

Joris Bortels
Coördinator planning en vergunningen
joris.bortels@sint-truiden.be
trage.wegen@sint-truiden.be

Stadskantoor
Kazernestraat 13 | 3800 Sint-Truiden
www.sint-truiden.be

Naar top