Toekennen van Belgische nationaliteit aan minderjarigen mits verklaring

Procedure artikel 8 &1,2°,b

  • Kind geboren in buitenland + één van de ouders is Belg en zelf geboren in het buitenland
  • Kind jonger dan 5 jaar op moment van afleggen van verklaring

Je legt de verklaring af bij onze burgerlijke stand als jouw kind in Sint-Truiden woont. Woont jouw kind in het buitenland? Dan contacteer je de Belgische ambassade/consulaat.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 11 &2

  • Kind geboren in België uit een niet-Belgische ouder (kind 2e generatie)
  • Kind jonger dan 12 jaar op moment van afleggen van verklaring
  • Kind heeft hoofdverblijfplaats in België sinds geboorte;
  • Beide niet-Belgische ouders hebben hoofdverblijfplaats in België gedurende 10 jaar voorafgaand aan verklaring;
  • Eén van beide ouders heeft onbeperkt verblijfsrecht in België op moment van verklaring.

Je legt de verklaring af bij onze burgerlijke stand als jouw kind in Sint-Truiden woont.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Voorwaarden adoptie?
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?

  • Documenten zijn origineel of voor eensluidend verklaard door de overheid, die de documenten afgeeft en zijn niet ouder dan 6 maanden;
  • Documenten, afgeleverd door buitenlandse overheden, moeten gelegaliseerd en naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.