Toekennen van Belgische nationaliteit aan minderjarigen mits verklaring

Procedure artikel 8 &1,2°,b van het Wetboek van de Belgische nationaliteit als kind geboren is in het buitenland uit een Belgische ouder, die zelf geboren is in het buitenland
  • Kind jonger dan 5 jaar op moment van afleggen van verklaring

Je legt de verklaring af bij onze dienst Burgerlijke stand als je in Sint-Truiden woont. Woon je in het buitenland? Dan contacteer je de Belgische ambassade/consulaat.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 11 &2

  • Kind jonger dan 12 jaar op moment van afleggen van verklaring
  • Kind heeft hoofdverblijfplaats in België onafgebroken sinds geboorte;
  • Beide niet-Belgische ouders hebben hoofdverblijfplaats in België gedurende 10 jaar voorafgaand aan verklaring;
  • Eén van beide ouders heeft onbeperkt verblijfsrecht in België op moment van verklaring.

Beide ouders leggen de verklaring af bij onze dienst burgerlijke stand als jouw kind in Sint-Truiden woont.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Voorwaarden adoptie?
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.
 

Hoe?
Gezien de complexe wetgeving vragen we je om onze dienst Burgerlijke stand te contacteren, als je in Sint-Truiden verblijft.
Je kan hiervoor persoonlijk een telefonische afspraak maken via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Prijs?
20 euro

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?