Toekennen van Belgische nationaliteit aan minderjarigen mits verklaring

Procedure artikel 8 &1,2°,b van het Wetboek van de Belgische nationaliteit als kind geboren is in het buitenland uit een Belgische ouder, die zelf geboren is in het buitenland

  • Kind jonger dan 5 jaar op moment van afleggen van verklaring

Je legt de verklaring af bij onze dienst burgerlijke stand als je in Sint-Truiden woont. Woon je in het buitenland? Dan contacteer je de Belgische ambassade/consulaat.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Procedure artikel 11 &2

  • Kind jonger dan 12 jaar op moment van afleggen van verklaring
  • Kind heeft hoofdverblijfplaats in België onafgebroken sinds geboorte;
  • Beide niet-Belgische ouders hebben hoofdverblijfplaats in België gedurende 10 jaar voorafgaand aan verklaring;
  • Eén van beide ouders heeft onbeperkt verblijfsrecht in België op moment van verklaring.

Beide ouders leggen de verklaring af bij onze dienst burgerlijke stand als jouw kind in Sint-Truiden woont.

Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Voorwaarden adoptie?
Meer info op de website Kruispunt migratie - integratie.

Wat meebrengen bij aanvraag?
Dit hangt af van de te volgen procedure. We verwijzen per procedure naar de hierboven opgesomde website.

Bijzonderheden?