Tijdelijke afwezigheid

Als je langer dan 3 maanden op een ander adres dan je hoofdverblijfplaats verblijft, bijvoorbeeld voor studies, beroeps-, gezondheids-, toeristische redenen, dan meld je dit aan de dienst Bevolking. Je blijft dan ingeschreven op jouw hoofdadres in Sint-Truiden terwijl je tijdelijk elders verblijft.

Deze vermelding in het Rijksregister alsook de verlening van jouw tijdelijke afwezigheid is belangrijk om een ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters te voorkomen en voor jouw oproeping bij verkiezingen.

Als je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op jouw hoofdverblijfplaats zonder jouw tijdelijke afwezigheid te melden bij de dienst Burgerzaken, kan dit een reden zijn om de procedure ambtshalve afvoering op te starten, op voorwaarde dat jouw huidige woonplaats niet gekend is.

Voorwaarden?

 • Je beschikt over een hoofdverblijfplaats waarnaar je op elk moment kan terugkeren
 • Je hebt voldoende belangen in deze hoofdverblijfplaats
  - Of een onbewoonde woning voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te
    kunnen leven
  - Of een woning bewoond door gezinsleden, die reeds bij aanvang van jouw tijdelijke
    afwezigheid in de woning verblijven
 • Jouw afwezigheid is uiteraard tijdelijk

 

Termijn?

 • Maximaal 1 jaar
 • Verlengbaar met 1 jaar

Bijvoorbeeld: vakantieverblijf, reizen in verband met jouw gezondheid, studie- of zakenreizen, beroepsopdrachten in binnen- of buitenland

Uitgezonderd voor personen

 • in verpleeginrichtingen en andere publieke en openbare instellingen in België: ziekenhuis, psychiatrische instelling, rusthuis en dit om medische of therapeutische hulpverlening of bij particulier in België voor de duur van therapeutisch verblijf
 • met verblijf in een strafinstelling of een instelling voor sociaal verweer
 • met een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoeren (beroepsmilitairen, burgerpersoneel defensie, leden federale politie, Belgische diplomaten, medewerkers NGO’s + gezinsleden)
 • met dienstplicht onder de wapens in het buitenland en de gewetensbezwaarden (enkel niet-Belgen)
 • om beroepsredenen, voor specifiek werk of een bepaalde opdracht in België of in het buitenland verblijvend + gezinsleden
 • ouder dan 16 jaar, studerend en financieel ten laste van de ouders

 

Wie kan aangifte doen?

 • Jijzelf voor jouw eigen tijdelijke afwezigheid
 • Referentiepersoon gezin (= gezinshoofd) voor alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen
 • Minderjarige met uitdrukkelijk akkoord van de persoon met ouderlijk gezag (adoptie)ouders of de voogd

Hoe aanvragen?

1e Aanvraag en verlenging

 • Je kan hiervoor persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule en je kiest voor adreswijzigingen of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.
 • Formulier hieronder downloaden en per brief bezorgen aan dienst Bevolking

Als niet-Belg ontvang je een bijlage 18, waarmee je naar Sint-Truiden kan terugkeren
 

Opgelet! Jouw tijdelijke afwezigheid eindigt als

 • je terugkeert naar jouw hoofdverblijfplaats
 • er nieuwe bewoners op jouw hoofdverblijfplaats wonen tijdens jouw tijdelijke afwezigheid
 • je tijdens jouw tijdelijke afwezigheid geen band meer hebt met het gezin op jouw hoofdverblijfplaats
 • je geen verlenging van tijdelijke afwezigheid hebt aangevraagd bij de dienst Bevolking
 • je je inschrijft op een ander adres in België of je definitief naar het buitenland verhuist

Wat moet je doen?
Je vult een verklaring in bij onze medewerker. Zij/hij noteert jouw vertrek en de vermoedelijke duur van jouw afwezigheid in jouw dossier van het Rijksregister.

Wat meebrengen/meesturen bij aanmelding?
Belgen: 

 • identiteitskaart
 • adres in het buitenland
 • eventuele bewijsstukken

Niet-Belgen:

 • geldig verblijfsdocument (A, B, E en F-kaart. Geen attest van immatriculatie = oranje kaart)
 • reispaspoort
 • adres in het buitenland

 

Bijkomend en afhankelijk van de categorie volgend bewijsstuk:

 • personen in verpleeginrichtingen, rusthuizen, ziekenhuizen, …: attest geneesheer
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel: attest FOD Defensie
 • personeel Federale Politie: attest FOD Justitie en Politie
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • personen met beroepsredenen: attest werkgever
 • student: attest school/hogeschool/universiteit

Wat doen bij terugkeer?
Je meldt je bij de dienst Bevolking (Belgen) of bij de dienst Vreemdelingen (niet-Belgen) binnen de 15 dagen na jouw terugkeer

BijlageGrootte
PDF icon Meldingsformulier tijdelijke afwezigheid470.75 KB