Taxivergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Exploitatievormen
De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat u wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

De kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning aan via deze website, of via een formulier bij de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is of zal gevestigd worden na het verkrijgen van de vergunning. Beneden op deze webpagina vind je het desbetreffende formulier. 
 

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is of zal gevestigd worden op het moment dat je start met de exploitatie.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

 

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit je de taxidienst wil exploiteren.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente.
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

 

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

 

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio.

 

Overgangsbepaling
Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden, en moeten bv. bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.

Let op: De bestuurderspas daarentegen geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 wel verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.
 

Verplichte bestuurderspas voor taxibestuurders
Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben. De bestuurderspassen zijn steeds geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest en hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan via deze website of via een formulier bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Beneden op deze webpagina vind je het desbetreffende formulier. 

Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan een gemeente naar keuze uitkiezen om de aanvraag in te dienen.

De bestuurderspassen worden uitgereikt door de stad Sint-Truiden van de taxivergunning.

Dit moet gebeuren binnen de 20 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:

 • Rijbewijs (minstens 2 jaar);
 • medische keuring;
 • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen;
 • uittreksel uit het strafregister model 596.1-28, minder dan 3 maanden oud.

Hoe aanvragen?

Vergunningen kunnen worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulieren, die je hieronder kan downloaden.

Het ingevulde aanvraagformulier moet je aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen samen met de gevraagde bijlagen. Je kan je aanvraag ook binnenbrengen bij de dienst lokale economie.

Voor het in dienst stellen van taxi's met of zonder standplaats op de openbare weg, is een belasting per vergund voertuig verschuldigd. Het belastingreglement kan je hier nakijken.

BijlageGrootte
PDF icon Aanvraagformulier taxi1.43 MB
PDF icon Aanvraagformulier ceremonieel vervoer487.38 KB
PDF icon Aanvraagformulier bestuurderspas929.63 KB