Tarieven

Tarieven per kind op schooldagen:

  Gezin met 1 kind in IBO Gezin met meer kinderen in IBO
Voor – en naschools 0,81  euro per aangevangen

half uur

0,62 euro per aangevangen

 half uur

Woensdagnamiddag 0,81 euro per aangevangen

half uur

4,57 euro halve dagtarief

3,04 euro (minder dan 3 uur)

 

0,62 euro per aangevangen

 half uur

3,43 euro halve dagtarief

Kind wordt afgehaald na het sluitingsuur Boete: 12,40  euro, vanaf de derde maal Boete: 12,40  euro, vanaf de derde maal

 

Tarieven per kind op schoolvrije dagen en vakantiedagen:

  Gezin met 1 kind in IBO Gezin met meerdere kinderen in IBO
Volledige dag

(langer dan 6 uur)

9,06    euro 6,79    euro
Halve dag

(tussen 3 en 6 uur)

4,57    euro 3,43    euro
Minder dan 3 uur

 

3,04    euro 2,28   euro
Kind wordt afgehaald na het sluitingsuur Boete:12,40  euro, vanaf de derde maal Boete:12,40  euro, vanaf de derde maal

 

Sociaal tarief 50%  
Meer kinderen gelijktijdig aanwezig uit 1 gezin 25% korting op de totale ouderbijdrage

 

Annulatiekosten:

  Annulatiekosten
Laattijdig annuleren tijdens vakantiedagen in geval van uitstappen Er wordt een volledige dag aangerekend tenzij de annulatie tijdig gebeurt
Laattijdig annuleren tijdens vakantiedagen of schoolvrije dagen 4,57 euro per kind bij een niet aanwezige halve dag

9,06 per kind bij een niet aanwezige hele dag

 

Tarieven DOODOO

Vervoer school – opvang bus 2,5 euro   
Opvang van 12 u. tot 18.30 u. 4,57 euro

 

Drank/Koek

  Prijs per stuk
Drank 0,50  euro
Koek 0,40 euro

 

Eenmalig rekenen we een administratiekost aan van 2,5 euro per kind