Subsidies voor brandveiligheid in jeugdlokalen

Het verbeteren van de jeugdlokalen wat betreft brandveiligheid en -preventie blijft een belangrijke prioriteit voor het jeugdwerk.

Er wordt tussenkomst toegekend aan verenigingen die investeren in

  • veiligheid in hun jeugdlokaal door de aankoop, levering en/of werken in functie van: - Brandveiligheid (noodverlichting, CO- of branddetector, blusdeken, sleutelkoker, gasdetector, veiligheidspictogrammen, keuring elektrische installaties, gasinstallaties en mazoutton)
  • Algemene veiligheid en preventie (inbraakpreventie, EHBO-materiaal, afvalverwerking,…)
  • verkeersveiligheid rond het lokaal (signalisatie, fietsenstalling,…)

Ook de kosten verbonden aan de jaarlijkse controle en huur van brandblusapparaten komen in aanmerking voor subsidiëring. De tussenkomst bedraagt 100 % van de gemaakte uitgaven zolang er voldoende budget is en dit volgens het principe ‘first come, first served’.  

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier correct in en bezorg het samen met de nodige bewijsstukken voor 30 september aan de dienst Jeugd.

BijlageGrootte
PDF icon Reglement en aanvraagformulier subsidies (brand)veiligheid jeugdwerkinfrastructuur89.79 KB