Subsidies voor bijzondere burgerinitiatieven

Wat en wie?
Iedere buurtbewoner kan een aanvraag indienen. Je kan ook een andere persoon of organisatie voordragen en wie weet hiermee verrassen.

De subsidie voor een bijzonder burgerinitiatief wordt uitgereikt voor activiteiten van bijzondere aard die de normale buurtwerking overstijgen:

  • activiteiten die meer doen dan enkel mensen samenbrengen;
  • activiteiten met een sociaal karakter;
  • activiteiten die het welzijn in de buurt verhogen;
  • activiteiten voor bijzondere doelgroepen zoals kansarmen, senioren, andersvaliden, mensen van een andere origine, …

 

Deze lijst van activiteiten is niet limitatief. Voorstellen van andere originele en creatieve bijzondere burgerinitiatieven zijn altijd welkom. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over het al dan niet aanvaarden van deze voorstellen.

Het stadsbestuur kan meerdere bijzondere burgerinitiatieven erkennen. Indien je initiatief wordt uitgekozen kan je rekenen op een premie van 250 euro en een vermelding in het stedelijk infoblad. Deze premies zullen uitgereikt worden tijdens de jaarlijkse infoavond voor buurtcomités. 

 

Hoe aanvragen?

Via het formulier ‘Aanvraag bijzonder burgerinitiatief’, dat je hieronder kan downloaden.

Je kan het ingevulde formulier doorsturen naar buurtwerking@sint-truiden.be Per post of persoonlijk afgeven mag natuurlijk ook. Indien op het moment van de aanvraag de activiteit nog moet plaatsvinden, breng je hiervan de stad op de hoogte door een mailtje te sturen naar buurtwerking@sint-truiden.be met vermelding van datum, uur en plaats van de activiteit evenals de contactgegevens van de aanvrager. 

Wanneer indienen?
Vóór 15 oktober.

BijlageGrootte
PDF icon Subsidiereglement Buur(t) aan het stuur1.14 MB
PDF icon Infobrochure buurtwerking2.87 MB
Microsoft Office document icon Aanvraagformulier subsidie bijzonder burgerinitiatief1.34 MB