Stationsstraat weer open voor verkeer!

vrijdag 8 december 2017

Na de Grote Markt, de Stapelstraat, de Clockemstraat en de Tiensesteenweg, is nu ook de Stationsstraat klaar. De verouderde nuts- en rioolleidingen werden ingewisseld voor moderne exemplaren. Bovengronds kreeg de straat een flinke facelift met onder meer slimme straatlampen.

Op het begin van dit jaar namen de Truienaren afscheid van de Stationsstraat zoals ze die lange tijd gekend hebben. De grauwe, drukke rijbaan aan de rand van de stad transformeerde de voorbije twaalf maanden tot een groene fiets- en wandelboulevard.

Grootschalige vernieuwingsoperatie
De heraanleg van de Stationsstraat kadert binnen een grootschalige vernieuwingsoperatie in de hele buurt. Hierin speelt ook de multifunctionele Gazometersite iets verderop een sleutelrol. Door verschillende gerichte maatregelen geeft het stadsbestuur de omgeving zo een nieuwe dynamiek. Zoals elders is er ook in de Stationsstraat grondig te werk gegaan. De ondergrondse leidingen en vooral de riolen waren aan vervanging toe. Die kregen eerst een vernieuwingsbeurt. Het stadsbestuur maakte hiervan gebruik om ook bovengronds een frisse wind te laten waaien.

Slimme straatverlichting
De nieuwe straat is een autoluwe laan tussen het station en de handelskern. Autoverkeer blijft mogelijk, maar alleen in de richting van het centrum. Verder is driekwart van de weg gereserveerd voor fietsers en voetgangers. Tussen deze zone en de rijbaan is er een brede strook met allerlei bomen en planten.  

Een opvallend element van de nieuwe Stationsstraat is de innovatieve straatverlichting. Die is slim en kan zich aanpassen aan voorbijkomend voetgangers-, fiets- en autoverkeer. Als er niemand in de straat is, branden de lichten op voldoende heldere spaarstand. Zodra er iemand nadert, beginnen de lampen stap voor stap feller te schijnen. Hierdoor zijn de weggebruikers te allen tijde duidelijk zichtbaar én wordt er tegelijkertijd heel wat energie gespaard.

Meer info?

Opening Stationsstraat Sint-Truiden