Start werken Stapelstraat

Voltooid
Start 19-02-2024
Datum tot 12-04-2024
Op maandag 19 februari 2024 start aannemer Liema NV met de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken 'Aanleg Fietsring - deel Stapelstraat'.

Verloop van de werken

De aannemer start met de aanpassingen aan de bestaande wegenis. De doorgang voor voetgangers wordt steeds gegarandeerd. Aansluitend voert de aannemer de riolerings - en wegeniswerken uit op de Tiense - en Kazernevest gevolgd door de (her)aanleg van de nieuwe wegenis.

Alle data zijn onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden. 

  • van maandag 19 februari tot 23 februari 2024: Aanpassingswerken aan de nutsleidingen en aanpassingen aan de bestaande wegenis

  • van 26 februari tot 12 april 2024: aanleg riolering Kazernevest en fietsring Tiensevest + Kazernevest

  • van woensdag 10 april tot en met vrijdag 12 april 2024: aanbrengen markeringen

Hinder

Tijdens de werken zullen voetgangers de omleiding via de Rijschoolstraat - Kazernestraat of via Sint-Anneke - Tiensevest moeten volgen.

  • van maandag 19 februari tot 23 februari 2024: geen doorgaand verkeer. 
    Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Rijschoolstraat - Zoutstraat - Breendonkstraat.

  • van 26 februari tot 12 april 2024: de rijweg van de Stapelstraat blijft open voor verkeer.

  • van woensdag 10 april tot en met vrijdag 12 april 2024: geen doorgaand verkeer
    Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via de Rijschoolstraat - Zoutstraat - Breendonkstraat.

Zijn de handelzaken en woningen nog bereikbaar?

Bij de uitvoering van werkzaamheden zal er beperkte hinder zijn wanneer er voor de deur gewerkt wordt. Indien nodig zal de aannemer zorgen voor een loopbrugje naar de woning/handelszaak.

Parkeren tijdens de werken?

Om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen wordt volgende aanpak gehanteerd:

De wagens moeten buiten de werfzone geplaatst worden. Parkeren kan in de aansluitende straten en op de parking van de Veemarkt. 
Voor het bevoorraden van de handelaars zal van het stuk Stapelstraat tussen het Sint-Martenplein en de Kazernevest tijdelijk dubbel richting worden gemaakt. 

Contact

Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:

Naar top