Standplaats markt

Het lokaal bestuur Sint-Truiden richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:

Haspengouw Markt

De Haspengouw Markt vindt iedere zaterdagvoormiddag in het stadscentrum plaats en is één van de grootste markten in de regio. Meer dan 130 marktkramers bieden er een ruim en gevarieerd assortiment aan, van verse producten zoals fruit, groenten en vis, tot textiel en accessoires of speciale producten. De markt vindt plaats op de Grote Markt, het Minderbroederplein en Diesterstraat (vanaf Abdijstraat) van 8u tot 12u30.

Een vaste standplaats op de Haspengouw Markt aanvragen?

Wanneer je een standplaats wenst in te nemen op onze markt, dan dien je dit vooraf aan te vragen. Dit kan digitaal via bovenstaande knop, per aangetekende brief of per mail.

Richt je aanvraag per aangetekende brief of door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs aan:
Het college van burgemeester en schepenen
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden.

Je kan je aanvraag ook per mail bezorgen aan team Economie, toerisme & evenementen.

In de kandidatuur moet de aanvrager bewijzen dat voldaan werd aan de wettelijke en reglementaire voorschriften. De aanvraag bevat minstens volgende gegevens en documenten:
• naam en adres van de aanvrager en/of van de firma;
• aard van de aangeboden producten;
• het aantal gewenste strekkende meters van de standplaats;
• een voor eensluidend verklaard afschrift van de machtiging als werkgever.

Wil je een losse standplaats op de Haspengouw Markt?

De marktleider kent de losse standplaatsen toe tijdens de markt zelf, om 7u30 bij loting, aan het stadhuis ter hoogte van het perroen. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats persoonlijk aanwezig zijn.

Avondmarkt

 • Locatie: Grote Markt, Groenmarkt
 • Dag: laatste maandag van de maand juni
 • Tijdstip: van 14u tot 21u

Bloemenverkoop Allerheiligen

 • Locatie: ter hoogte van het Kerkhof, Kazelstraat
 • Dag: 2 dagen voor Allerheiligen t.e.m. 2 november
 • Tijdstip: van 6u tot 18u
 • Specialisatie: verkoop van bloemen en aanverwante artikelen

Kerstdennenverkoop

 • Locatie: Naamsevest ter hoogte van Spiegelstraat
 • Dag: vanaf 1 december t.e.m. 24 december
 • Tijdstip: van 10u tot 19u
 • Specialisatie: verkoop van kerstdennen

Kerstmarkt

 • Locatie: Grote Markt, Groenmarkt, Minderbroederstraat (tot Capucienessenstraat), Minderbroederplein en Diesterstraat (tot Abdijstraat)
 • Dag: zondag voor kerstmis
 • Tijdstip: van 14u tot 19u

Flyeren op een openbare markt

Iedereen die een flyeractie wenst te organiseren, dient deze aan te vragen bij het lokaal bestuur Sint-Truiden. Meer bepaald dient een voorafgaande machtiging te worden aangevraagd. Op de openbare markten is enkel flyeren vanuit een vaste stand buiten het marktplan toegelaten van waaruit de flyers kunnen worden meegegeven aan de voorbijgangers. De machtiging dient minstens 16 dagen voor de flyeractie aan de hand van het formulier dat je hieronder kan downloaden aangevraagd te worden.

Naar top