Standplaats kermis

 

De stad Sint-Truiden organiseert jaarlijks 2 kermissen in het centrum en talloze kermissen in de wijken en deelgemeenten.

Wanneer je een standplaats wenst op één van de openbare kermissen, moet je hiervoor als volgt een schriftelijke aanvraag indienen d.m.v. een aanvraagformulier (zie bijlage = aanvraagformulier kermissen 2022):

 • aanvragen voor de carnavals-, wijk- en dorpskermissen vóór 31 december;
 • aanvragen voor de augustuskermis voor 31 januari van het jaar van de kermis.

 

Indien je een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel op openbaar domein buiten de openbare kermissen wil uitbaten dien je volgend document in te vullen. (aanvraagformulier kermissen op openbaar domein buiten openbare kermissen)

De aanvragen richt je op volgende wijze tot het stadsbestuur:

Volgende documenten moet je toevoegen aan je aanvraag:

 • - een machtiging kermisactiviteit of ambulante activiteit;
 • - een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand;
 • - een attest van elektrische-, gas-, brandblusser en brandkeuring;
 • - een attest van de eetwareninspectie (indien van toepassing);
 • - een bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie (indien van toepassing);
 • - een attest van technische inspectie;
 • - een attest van risicoanalyse;
 • - een attest van opstelling;
 • - twee foto’s van de inrichting, vanuit een verschillende hoek genomen, met een nauwkeurige omschrijving van de aard van de inrichting en afmetingen van de foorinstallatie, eventuele uitsprongen, luifels, afzonderlijke kassa's en stroomleveringswagens inbegrepen;
 • - de juiste operationele afmetingen van de begeleidende wagens.

Hieronder kan je de regelementen met betrekking tot kermissen raadplegen.