Standplaats kermis

Het lokaal bestuur Sint-Truiden organiseert jaarlijks 2 kermissen in het centrum en verschillende kermissen in de wijken en deelgemeenten.

Een aanvraag voor een standplaats op één van de openbare kermissen OF een aanvraag voor een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel op openbaar domein buiten de openbare kermissen, kan je digitaal indienen via bovenstaande knop of download het formulier hieronder en bezorg het aan het stadsbestuur: 

 • Per post: 

College van burgemeester en schepenen t.a.v. de marktleider
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

 • Per mail aan team Economie, toerisme & evenementen.

Hou rekening met volgende deadlines voor je aanvraag: 

 • aanvragen voor de carnavals-, wijk- en dorpskermissen moeten ingediend worden vóór 31 december;
 • aanvragen voor de augustuskermis moeten ingediend worden vóór 31 januari van het jaar van de kermis.
   

Let op: volgende documenten moet je toevoegen aan je aanvraag:

 • een machtiging kermisactiviteit of ambulante activiteit;
 • een bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en brand;
 • een attest van elektrische-, gas-, brandblusser en brandkeuring;
 • een attest van de eetwareninspectie (indien van toepassing);
 • een bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften betreffende deze materie (indien van toepassing);
 • een attest van technische inspectie;
 • een attest van risicoanalyse;
 • een attest van opstelling;
 • twee foto’s van de inrichting, vanuit een verschillende hoek genomen, met een nauwkeurige omschrijving van de aard van de inrichting en afmetingen van de foorinstallatie, eventuele uitsprongen, luifels, afzonderlijke kassa's en stroomleveringswagens inbegrepen;
 • de juiste operationele afmetingen van de begeleidende wagens.


Het reglement en belastingreglement met betrekking tot kermissen kan je hieronder lezen.

Downloads

Naar top