Stand van zaken Diesterstraat

Voltooid
Start 09-02-2024
De rioleringswerken in de Dieterstraat ter hoogte van de Kazernevest/de toegang naar het stadspark zijn afgerond.

De aannemer startte met de wegeniswerken en begint met de aanleg van het verhoogd kruispunt. 

  • De aannemer voert eerst grond- en funderingswerken uit en zorgt nadien voor een klinkerverharding.
  • Na deze werken wordt de nieuwe signalisatie voorbereid.

Vragen? 

Contacteer team Mobiliteit & openbaar domein via 011 70 14 61 of mobiliteit.openbaardomein@sint-truiden.be

Dringende oproepen:

  • gasgeur: 0800 65 0 65
  • storingen en defecten: 078 35 35 00
Naar top